20. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Gorzkie Żale - CZĘŚĆ 2


Część 2 odprawia się w II i V Niedzielę Wielkiego Postu.

ZACHĘTA (Pobudka)

   1. Gorzkie żale przybywajcie,
       Serca nasze przenikajcie.

   2. Rozpłyńcie się, me źrenice,
       Toczcie smutnych łez krynice.

   3. Słońce, gwiazdy omdlewają,
       Żałobą się pokrywają.

   4. Płaczą rzewnie Aniołowie,
      A któż żałość ich wypowie?

   5. Opoki się twarde krają,
       Z grobów umarli powstają.

   6. Cóż jest, pytam, co się dzieje?
       Wszystko stworzenie truchleje!

   7. Na ból męki Chrystusowej
       Żal przejmuje bez wymowy.

   8. Uderz, Jezu, bez odwłoki
       W twarde serc naszych opoki!

   9. Jezu mój, we krwi ran swoich
       Obmyj duszę z grzechów moich!

  10. Upał serca swego chłodzę,
       Gdy w przepaść męki Twej wchodzę.

INTENCJA

W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.

HYMN

   1. Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje,
       Jako dla ciebie sobie nie folguje.
       Przecież Go bardziej, niż katowska, dręczy,
       Złość twoja męczy.

   2. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia,
       Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia;
       Dla białej szaty, którą jest odziany,
       Głupim nazwany.

   3. Za moje złości grzbiet srodze biczują;
       Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują
       Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody
       Zdrój żywej wody.

   4. Pycha światowa niechaj, co chce, wróży,
       Co na swe skronie wije wieniec z róży,
       W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony,
       Jest ozdobiony!

   5. Oby się serce we łzy rozpływało,
       Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
       Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości,
       Dla Twej miłości!

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

   1. Jezu, od pospólstwa niewinnie
       Jako łotr godzien śmierci obwołany,
       Jezu mój kochany!

   2. Jezu, od złośliwych morderców
       Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany,
       Jezu mój kochany!

   3. Jezu, pod przysięgą od Piotra
       Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany,
       Jezu mój kochany!

   4. Jezu, od okrutnych oprawców
       Na sąd Piłata, jak zabójca szarpany,
       Jezu mój kochany!

   5. Jezu, od Heroda i dworzan,
       Królu niebieski, zelżywie wyśmiany,
       Jezu mój kochany!

   6. Jezu, w białą szatę szydersko
       Na większy pośmiech i hańbę ubrany,
       Jezu mój kochany!

   7. Jezu, u kamiennego słupa
       Niemiłosiernie biczmi wysmagany,
       Jezu mój kochany!

   8. Jezu, przez szyderstwo okrutne
       Cierniowym wieńcem ukoronowany,
       Jezu mój kochany!

   9. Jezu, od żołnierzy niegodnie
       Na pośmiewisko purpurą odziany,
       Jezu mój kochany!

 10. Jezu, trzciną po głowie bity,
       Królu boleści, przez lud wyszydzany,
       Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,
Dla nas zelżony, wszystek wykrwawiony.
Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony!
Boże nieskończony!

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

   1. Ach, widzę Syna mojego
       Przy słupie obnażonego,
       Rózgami zsieczonego!

   2. Święta Panno, uproś dla mnie,
       Bym ran Syna Twego znamię
       Miał na sercu wyryte!

   3. Ach, widzę jako niezmiernie
       Ostre głowę rani ciernie!
       Dusza moja ustaje!

   4. O Maryjo, Syna swego,
       Ostrym cierniem zranionego,
       Podzielże ze mną mękę!

   5. Obym ja, Matka strapiona,
       Mogła na swoje ramiona
       Złożyć krzyż Twój, Synu mój!

   6. Proszę, o Panno jedyna,
       Niechaj krzyż Twojego Syna
       Zawsze w sercu swym noszę!

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!     (3 razy)


Część 1  -  Część 2  -  Część 3

W układzie niedzielnym:

I Niedziela Wielkiego Postu    -  Część 1

II Niedziela Wielkiego Postu   -  Część 2

III Niedziela Wielkiego Postu  -  Część 3

IV Niedziela Wielkiego Postu  -  Część 1

V Niedziela Wielkiego Postu    -  Część 2

Niedziela Palmowa                   - Część 3  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

W Księgarni SANCTUS:

Gorzkie Żale CD

Gorzkie Żale - pieśni na CD

Droga Krzyżowa
według widzeń świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich
według widzeń
bł. Anny
Katarzyny Emmerich

bł. Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil