20. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Cuda Najświętszego Imienia
Cuda Najświętszego Imienia


Litania do Najświętszego Imienia Jezus


Kyrie, elejson.  
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas.  
Jezu, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
 
Jezu, Synu Boga żywego,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu chwały,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny,  zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy,  zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,  zmiłuj się nad nami.
Jezu najmożniejszy,  zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy,  zmiłuj się nad nami.
Jezu najposłuszniejszy,  zmiłuj się nad nami.
Jezu cichy i pokornego serca,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco żywota,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry pasterzu,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu Patriarchów,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości Wyznawców,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono Wszystkich Świętych,  zmiłuj się nad nami.
 
Bądź nam miłościw,  przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw,  wysłuchaj nas, Jezu.
 
Od zła wszelkiego,  wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,  wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego,  wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich,  wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości,  wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej,  wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich,  wybaw nas, Jezu.
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,  wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze życie Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,  wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez śmierć i pogrzeb Twój,  wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,  wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje,  wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę twoją,  wybaw nas, Jezu.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami, Jezu.
 
Jezu, usłysz nas.  Jezu, wysłuchaj nas.
 
Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;" - daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. 
Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.
 


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Adoracja Najświętszego Imienia Jezus

113 LITANII
113 litanii
Modlitewnik 

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil