01. sierpnia A.D. 2015 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


Franciszek: każdy ma swoje "pięć chlebów i dwie ryby"
2015-07-26
Narzekanie niczego nie rozwiązuje. Możemy jednak, tak jak ten chłopak, zaoferować to niewiele, co mamy. Na pewno mamy kilka wolnych godzin, jakiś talent, jakieś umiejętności ... Któż z nas nie ma swoich ‘pięciu chlebów i dwóch ryb’? Wszyscy je mamy. Jeśli jesteśmy gotowi, aby umieścić je w rękach Pana, wystarczą one, aby w świecie było trochę więcej miłości, pokoju, sprawiedliwości i przede wszystkim radości. - mówił o dzisiejszej Ewangelii Ojciec Święty
> więcej
Christophoros oznacza "niosący Chrystusa"
2015-07-25
Dzisiaj w niektórych parafiach święci się pojazdy. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto spojrzy rankiem na wizerunek św. Krzysztofa, będzie bezpieczny aż do wieczora. Dlatego dawniej malowano jego postać przy wejściach do kościołów, na basztach miejskich, na feretronach i sztandarach, także na wielu kamienicach przy ruchliwych ulicach - takie kamienice w średniowieczu nazywano "Krzysztoforami".
> więcej
Tajemnica Szczęścia - 15 modlitw św. Brygidy
2015-07-23
W dniu 23 lipca obchodzimy wspomnienie św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy. Św. Brygida była szwedzką mistyczką żyjącą w XIV wieku. Starannie wychowała ośmioro dzieci, z których córka Katarzyna została świętą. Brygida należała do III Zakonu św. Franciszka i wraz z mężem znana była z licznych uczynków miłosierdzia.
> więcej
Ksiądz Jan Kaczkowski o Mszy św. trydenckiej
2015-07-22
Z rado­ścią infor­mu­jemy, że ksiądz Jan Kacz­kow­ski weź­mie udział w tego­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­brandi. Księ­dza Jana chyba nikomu przed­sta­wiać nie trzeba. Poza wspólną modli­twą będzie oka­zja do roz­mowy z księ­dzem Janem oraz zada­wa­nia pytań w trak­cie wspól­nego spotkania.
> więcej
Pokój serca
2015-07-22
Jakiekolwiek mielibyście sprawy, choćby bardzo ważne i pilne, nie chcę żebyście je załatwiali z jakimiś pretensjami albo ze wzburzeniem. Powinniście być pewni w każdej rzeczy, którą wykonujecie, wielkiej czy małej, iż – jak powiedziałem – samo jej wykonanie ma wartość jednej ósmej osiągnięcia zamierzonego celu. Zachowanie zaś w sobie spokoju, choćby za cenę niewywiązania się z posługi, ma wartość siedmiu ósmych.
> więcej
John Henry Kardynał Newman o kapłanach
2015-07-20
On sam przebywa na naszych ołtarzach, Najświętszy, Najwyższy, w światłości niedostępnej, a Aniołowie padają przed Nim na twarz. Z widzialnych substancji i form wybrał najprzedniejsze, aby stanowiły Jego wyobrażenie i były dla Niego mieszkaniem. Najczystsza mąka i najczystsze wino stanowią Jego zewnętrzne symbole; najświętsze, najbardziej majestatyczne słowa służą rytom ofiary; ołtarz i tabernakulum, zależnie od naszych środków, przyozdobione są skromnie lub bogato, a kapłani wykonują swoje obowiązki w godnych szatach wznosząc ku niebu czyste serca i święte ręce. Moi bracia, prawda jest taka, że Chrystus nie Aniołów, lecz ludzi posłał do służby pojednania. Głosicielami Ewangelii ustanowił nie istoty obcego pochodzenia o jakiejś bliżej nieznanej naturze, ale waszych braci - krew z waszej krwi i kość z kości waszych.
> więcej
Różaniec z kardynałem Augustem Hlondem
2015-07-18
Nie zwyciężymy bronią, ale modlitwą, pokutą, miłością bliźniego i różańcem. Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa. Ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, Królowej wszystkich ludów, po którym zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. - kardynał August Hlond
> więcej
Okryci Jej Łaską. cz. II
2015-07-14
Jan Paweł II, znany ze swej głębokiej pobożności maryjnej, w ogłoszonym przez o.o. Karmelitów Roku Maryi tak tłumaczył, na czym polega właściwa postawa wobec daru szkaplerza świętego, daru ustawicznej opieki Maryi nad Jej czcicielami:..
> więcej
Piękno liturgii: prefacja w tonus solemnior
2015-07-12
We Mszy św. trydenckiej mamy trzy tony prefacji: simplex (ferialis), solemnis i solemnior. Simplex, czyli ton prosty, jest używany np. w ferie i w Mszach za zmarłych. Jest to prosta melodia, właściwie pozbawiona melizmatów itd. Ton uroczysty - solemnis - jest przeznaczony m. in. na niedziele i święta...
> więcej
Okryci Jej Łaską. cz. I
2015-07-12
Zapoczątkowana dramatyczną sytuacją zakonu karmelitańskiego, a trwająca ponad siedemset pięćdziesiąt lat, historia szkaplerza trwa. Wpisują się w nią coraz to nowe dzieje istnień ludzkich wspomaganych łaską Tej, którą sam Zbawiciel dał, by była również Matką dla człowieka...
> więcej
Dwa doktoraty honoris causa dla Benedykta XVI
2015-07-04
Na spotkaniu z delegacją z Polski 4 lipca w Castel Gandolfo Benedykt XVI otrzymał dwa doktoraty honoris causa przyznane mu przez krakowskie uczelnie. „Atmosfera była wspaniała. Benedykt XVI poświęcił dużo czasu, przywitał się ze wszystkimi, chociaż było dużo gości. Wysłuchał muzyki, bardzo mu się podobała. I wygłosił wspaniałe przemówienie pogłębiające teologię muzyki. To było fantastyczne przemówienie” – powiedział kard. Dziwisz.
> więcej
Relikwie "krwi i wody" która wypłynęła z przebitego boku Pana Jezusa
2015-06-30
Dzień 1 lipca jest obchodzony w niektórych zgromadzeniach jako uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Uroczystość pochodzi od corocznych celebracji związanych ze szczególnymi relikwiami. W kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, przechowuje się relikwie, które według tradycji są skrawkiem płaszcza setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego...
> więcej
Kanonizacja rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus
2015-06-28
Kanonizacja rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus odbędzie się 18 października, a zatem podczas Synodu Biskupów o rodzinie. Decyzję w sprawie ich kanonizacji podjął Papież razem z kardynałami na wczorajszym konsystorzu publicznym.
> więcej
Watykan: decyzja w sprawie Medjugorje najwcześniej jesienią
2015-06-27
Decyzja w sprawie Medjugorie zapadnie najwcześniej jesienią – poinformował watykański rzecznik, dementując tym samym rewelacje włoskiego dziennika Il Giornale. Donosił on, że Kongregacja Nauki Wiary zaleciła, by pielgrzymi odwiedzający Medjugorje nie utrzymywali kontaktów z „widzącymi” i zakazała uczestnictwa w „objawieniach”, których nie należy uznawać za nadprzyrodzone.
> więcej
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
2015-06-11
Ja N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić. Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, coby się Mu mogło nie podobać...
> więcej
Kard. Sarah: będzie kontynuacja odnowy liturgii wg Benedykta XVI
2015-06-07
Nowy prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów apeluje o kontynuowanie odnowy posoborowej liturgii, zainicjowanej przez Benedykta XVI. Kard. Robert Sarah przytacza swą rozmowę z Ojcem Świętym: "Chcę, abyś kontynuował realizację reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II oraz byś kontynuował to dobre dzieło w liturgii zainicjowane przez Papieża Benedykta XVI" – powiedział Franciszek...
> więcej
Pange lingua - Sław języku - hymn św. Tomasza z Akwinu
2015-06-04
Pange lingua gloriosi eucharystyczny hymn autorstwa św. Tomasza z Akwinu. Pieśń została napisana na uroczystość Bożego Ciała i teraz jest wykonywana w całości głównie z tej okazji.
> więcej
Cztery cele Mszy świętej
2015-05-25
Są cztery główne cele Mszy świętej: Pierwszym jest: oddanie Panu i Bogu naszemu tej najwyższej i największej czci, jaka się Jemu, jako naszemu Stwórcy, jako naszemu Początkowi i naszemu ostatecznemu Celowi i Końcowi od nas należy. Ofiarowanie Mszy św. jest właśnie najlepszym oddaniem tego największemu hołdu Panu i Bogu Naszemu!
> więcej
Ars Celebrandi - zapisy na warszaty
2015-05-10
Trwają zapisy na II edycję warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi. Warsztaty odbędą się w Licheniu w dniach 16–23 sierpnia. Podobnie jak w roku ubiegłym, w czasie warsztatów będzie można nauczyć się zarówno celebracji Mszy św., posługi ministranckiej oraz wziąć udział w szerokiej ofercie warsztatów muzycznych.
> więcej
Wczesna Komunia Święta w Archidiecezji Wrocławskiej
2015-05-07
Instrukcja Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego w sprawie przygotowania i przystąpienia dzieci do wczesnej Komunii Świętej w Archidiecezji Wrocławskiej: "Wczesna Komunia Święta to przyjęcie Eucharystii przed początkiem uczęszczania do szkoły. Praktykowanie wczesnej Komunii Świętej zalecił Ojciec Święty Pius X dekretem Quam singularis, w którym ustalił wiek Pierwszej Komunii Świętej na chwilę „gdy dziecko zaczyna rozumować”. O wartości wczesnej Komunii Świętej mówił także św. Jan Paweł II.
> więcej
Znaczenie okadzenia ołtarza
2015-05-05
Okadzenie ma kilka znaczeń, ale przede wszystkim spalające się kadzidło jest znakiem ofiary Chrystusa - jego dym unosi się ku górze i zanika, jakby tracąc swoją istotę. Symbolizuje ono również nasze dary ofiarne i modlitwy, które zanosimy do Boga, a w tej części Mszy jest wyrazem należnej czci i powitania Pana.
> więcej
Sztuka celebracji Mszy św. i aktywne uczestnictwo
2015-05-04
Prawdziwa ars celebrandi wymaga od wszystkich przede wszystkim głębokiej wiary i czci dla szlachetności i niebiańskiej godności wszystkich sprawowanych czynności liturgicznych. Zdolność doznania podziwu dla tego co ma właśnie miejsce wymaga określonej ogłady w sposobie sprawowania czynności liturgicznych, w tym odpowiedniego przygotowania, sprawowania a nawet wynikłej stąd atmosfery.
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil