01. kwietnia A.D. 2015 Środa Wielkiego Tygodnia
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


Niedziela Palmowa w Watykanie: Styl chrześcijanina to pokora i służba
2015-03-29
Pokora oznacza służbę, oznacza pozostawienie miejsca dla Boga, rezygnację z samego siebie, ogołocenia się, jak mówi Pismo – mówił Ojciec Święty. - To jest największe upokorzenie. Istnieje inna droga, sprzeczna z drogą Chrystusa: światowość. Światowość oferuje nam drogę próżności, pychy, sukcesu... Jest inną drogą. Zły duch zaproponował ją także Jezusowi, kiedy był On czterdzieści dni na pustyni.
> więcej
Niedziela Palmowa - II Niedziela Męki Pańskiej
2015-03-29
Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.
> więcej
Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich
2015-03-28
Obszerny opis uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy zawarty jest w zapiskach Klemensa Brentano. Zostały one zredagowane na podstawie widzeń Anny Katarzyny Emmerich, którą papież Jan Paweł II w 2004 r. ogłosił błogosławioną.
> więcej
24 Godziny Męki
2015-03-26
Pan Jezus miał powiedzieć Luizie o Godzinach Męki: To są Moje pisma, nie twoje. Kto przyjmie je z wolą dobrą i prawą, znajdzie w nich łańcuch światła i miłości łączący z Tym, który kocha swe stworzenie. Kto będzie je czytał z zamiarem znalezienia prawdy, odczuje moje płomienie, pozna, że jest przemieniany przez miłość i pokocha mnie jeszcze bardziej.
> więcej
Papieska katecheza w uroczystość Zwiastowania
2015-03-25
25 marca obchodzimy w Kościele uroczyście Zwiastowanie, początek tajemnicy Wcielenia. Archanioł Gabriel nawiedził pokorną dziewczynę z Nazaretu i ogłosił jej, że pocznie i porodzi Syna Bożego. Poprzez tę zapowiedź Pan oświeca i umacnia wiarę Maryi, podobnie jak to uczyni później w przypadku jej oblubieńca Józefa, aby Jezus mógł się urodzić w rodzinie ludzkiej...
> więcej
Droga Krzyżowa z tradycyjnego mszalika z roku 1931
2015-03-12
W łączności z Maryją, Matką Bolesną, przejdziemy, o Jezu, tą drogą krzyżową, którąś odbył, aby dokonać odkupienia naszego na Kalwarii. Oby rozważanie tych głównych tajemnic Męki Twojej napełniło serce nasze skruchą za grzechy i wdzięcznością za wielką ku nam miłość Twoją. Przy każdej stacji mówi się, przyklękając: Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi a następnie odpowiada: Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum...
> więcej
Służba mężczyzn i chłopców przy ołtarzu
2015-03-10
Już w liście apostolskim Mulieris dignitatem św. Jan Paweł II przypomina nam o zasadzie: „łaska nie przeocza nigdy natury, ani jej nie unicestwia, ale przeciwnie: udoskonala ją i uszlachetnia”. Rola płci w Kościele zgodnie z zamysłem Bożym nie zostaje obalona, lecz to na niej buduje się i udoskonala komplementarność(...) Kobiety doskonalej niż mężczyźni reprezentują Kościół jako Oblubienicę; mężczyźni doskonalej niż kobiety reprezentują Chrystusa jako Oblubieńca, szczególnie w roli kapłana.
> więcej
Godzina święta
2015-03-04
Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r.
> więcej
Nie ma wyższej radości...
2015-03-02
Sł.B. Rozalia Celakówna: Zaręczam, że nie ma wyższej radości nad tą, która wypływa z miłosnego i chętnego dźwigania krzyża codziennego. Prawda, że natura prosi nieraz o miłosierdzie dla siebie, ale ochotne poddanie się Woli Bożej z wdzięcznością i miłością napełnia duszę niezmiernym zadowoleniem wewnętrznym. I tylko tu, na tej drodze całkowitego oddania się bez zastrzeżeń, możemy się cieszyć prawdziwą wolnością i swobodą, która jest udziałem dzieci Bożych.
Skarbiec Tradycji przyciąga do Chrystusa
2015-02-23
"Taka forma celebracji niesamowicie ubogaca życie wewnętrzne wiernych uczestniczących w takich Mszach św. Jest to dla mnie forma Nowej Ewangelizacji, która w niezwykły sposób przyciąga ludzi młodszych i starszych do liturgii i Kościoła. Korzystam zatem ze skarbca Tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego, aby przyciągać do Chrystusa" -powiedział w rozmowie z Polonia Christiana ks. Paweł Korupka, opiekun Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”.
> więcej
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w wizji Sł.B. Rozalii Celakówny
2015-02-09
Gdy Rozalia pracując w Klinice Okulistycznej doświadczała ogromnego zniechęcenia do życia wewnętrznego ukazała jej się św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiąc: "Przyszłam ci powiedzieć, co masz czynić, aby w krótkim czasie stać się świętą..."
> więcej
Film "Ziemia Maryi” wydany na DVD
2015-01-30
Istnieją ludzie, którzy twierdzą, że znają uniwersalny przepis na szczęście. Co więcej, są przekonani, że jest on skuteczny. Dodatkowo jest on za darmo! Nie jest to opinia, ale fakt, który możemy poddać testom. To właśnie Jezus Chrystus dał nam ten przepis, ale wielu uznało Go za szaleńca. Przez dwadzieścia wieków nie zdarzyło się jednak, aby osoba podążająca za Nim, stwierdziła, że to nie działa. Osoby te nie są może inteligentniejsze, zdrowsze czy bogatsze, ale na pewno są o wiele szczęśliwsze albo bardzo dobrze udają. I nie chodzi o to, że wierzą w Boga, tak jak się wierzy w istnienie jakiejś dalekiej planety, bez szczególnego zaangażowania, tylko o to, że umieścili Boga w centrum swojego serca - Juan Manuel Cotelo, reżyser.
> więcej
O prawdziwych przyjaźniach - św. Franciszek Salezy
2015-01-23
Kochaj wszystkich wielką miłością jako swych bliźnich, ale przyjaźń zawieraj tylko z tymi, którzy będą mogli wzajemnie na ciebie szlachetnie oddziaływać. Im większa będzie wartość dóbr, które sobie wzajemnie udzielać będziecie, tym doskonalsza będzie wasza przyjaźń. Jeśli wasze wzajemne obcowanie będzie zmierzało do pozyskania miłości bliźniego, pobożności i doskonałości chrześcijańskiej, o Boże, jak bardzo cenna będzie wasza przyjaźń!
> więcej
Św. Józef Sebastian Pelczar - Jak zachować wiarę katolicką w narodzie?
2015-01-18
Za powołanie do religii katolickiej dziękować powinien każdy człowiek, bo ta religia jest dla niego światłem rozumu, siłą woli, pociechą serca, drogą życia i zbawienia. Dziękować powinna każda rodzina, bo ta religia jest dla niej rodzicielką cnoty, pokoju i szczęścia. Powinien dziękować każdy naród, bo ta religia jest dla niego źródłem wszelakich dóbr i ostoją przeciw wszelkim złym czynnikom. - Św. Józef Sebastian Pelczar
> więcej
MISTYCZNE CIAŁO CHRYSTUSA
2015-01-13
Jak latorośle tworzą jedno z pniem, z którego wyrastają i ciągną te same soki, jak członki ciała ludzkiego tworzą jedno ciało i żyją jednym życiem, tak wierzący wcieleni w Chrystusa tworzą z Nim jedno Ciało i żyją Jego życiem: oto Ciało Mistyczne Chrystusa, „którym — jak uczy św. Paweł — jest Kościół” (Kol 1, 24).
> więcej
Msza Święta Ojca Pio
2015-01-03
O. Jerzy Tomziński, przełożony generalny Zgromadzenia Ojców Paulinów, tak relacjonował Mszę św. odprawianą przez o. Pio: "Zachowywał się tak, jakby widział Chrystusa. Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i patrzył na Hostię. On widział Pana Jezusa, że cierpi, że umiera. Widział Go w Hostii - to się ujawniło w jego twarzy. To było coś nieprawdopodobnego... Nie widziałem kapłana celebrującego, ale Mękę Pana Jezusa na Golgocie."
> więcej
Abp Fulton J. Sheen: Przez Maryję do Jezusa
2015-01-01
Nienawiść krajów muzułmańskich wobec Zachodu staje się obecnie nienawiścią wobec chrześcijaństwa. Mimo że politycy nie biorą tego jeszcze pod uwagę, wciąż istnieje poważne zagrożenie, że doczesna siła islamu powróci, a wraz z nim powróci niebezpieczeństwo, iż pokona on Zachód, który przestał być chrześcijański, aby utwierdzić się jako wielka antychrześcijańska siła w świecie.
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil