02. lipca A.D. 2015 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


Relikwie "krwi i wody" która wypłynęła z przebitego boku Pana Jezusa
2015-06-30
Dzień 1 lipca jest obchodzony w niektórych zgromadzeniach jako uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Uroczystość pochodzi od corocznych celebracji związanych ze szczególnymi relikwiami. W kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, przechowuje się relikwie, które według tradycji są skrawkiem płaszcza setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego...
> więcej
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
2015-06-29
Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów.
> więcej
Kanonizacja rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus
2015-06-28
Kanonizacja rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus odbędzie się 18 października, a zatem podczas Synodu Biskupów o rodzinie. Decyzję w sprawie ich kanonizacji podjął Papież razem z kardynałami na wczorajszym konsystorzu publicznym.
> więcej
Watykan: decyzja w sprawie Medjugorje najwcześniej jesienią
2015-06-27
Decyzja w sprawie Medjugorie zapadnie najwcześniej jesienią – poinformował watykański rzecznik, dementując tym samym rewelacje włoskiego dziennika Il Giornale. Donosił on, że Kongregacja Nauki Wiary zaleciła, by pielgrzymi odwiedzający Medjugorje nie utrzymywali kontaktów z „widzącymi” i zakazała uczestnictwa w „objawieniach”, których nie należy uznawać za nadprzyrodzone.
> więcej
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
2015-06-11
Ja N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić. Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, coby się Mu mogło nie podobać...
> więcej
Kard. Sarah: będzie kontynuacja odnowy liturgii wg Benedykta XVI
2015-06-07
Nowy prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów apeluje o kontynuowanie odnowy posoborowej liturgii, zainicjowanej przez Benedykta XVI. Kard. Robert Sarah przytacza swą rozmowę z Ojcem Świętym: "Chcę, abyś kontynuował realizację reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II oraz byś kontynuował to dobre dzieło w liturgii zainicjowane przez Papieża Benedykta XVI" – powiedział Franciszek...
> więcej
Pange lingua - Sław języku - hymn św. Tomasza z Akwinu
2015-06-04
Pange lingua gloriosi eucharystyczny hymn autorstwa św. Tomasza z Akwinu. Pieśń została napisana na uroczystość Bożego Ciała i teraz jest wykonywana w całości głównie z tej okazji.
> więcej
IX Piesza Pielgrzymka Różańcowa Warszawa - Gietrzwałd 2015
2015-05-29
Pielgrzymka pod hasłem PER MARIAM AD JESUM, trwać będzie od 2 lipca (czwartek) do 10 lipca (piątek). Ta dziewięciodniowa pielgrzymka, pokonująca około 230 km, to niczym dziewięć nowennowych dni, przygotowujących pątników na spotkanie z Matką Bożą w Gietrzwałdzie na Warmii. Gietrzwałd to jedyne miejsce objawień maryjnych w Polsce, których autentyczność została potwierdzona przez Kościół.
> więcej
Cztery cele Mszy świętej
2015-05-25
Są cztery główne cele Mszy świętej: Pierwszym jest: oddanie Panu i Bogu naszemu tej najwyższej i największej czci, jaka się Jemu, jako naszemu Stwórcy, jako naszemu Początkowi i naszemu ostatecznemu Celowi i Końcowi od nas należy. Ofiarowanie Mszy św. jest właśnie najlepszym oddaniem tego największemu hołdu Panu i Bogu Naszemu!
> więcej
Ars Celebrandi - zapisy na warszaty
2015-05-10
Trwają zapisy na II edycję warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi. Warsztaty odbędą się w Licheniu w dniach 16–23 sierpnia. Podobnie jak w roku ubiegłym, w czasie warsztatów będzie można nauczyć się zarówno celebracji Mszy św., posługi ministranckiej oraz wziąć udział w szerokiej ofercie warsztatów muzycznych.
> więcej
Wczesna Komunia Święta w Archidiecezji Wrocławskiej
2015-05-07
Instrukcja Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego w sprawie przygotowania i przystąpienia dzieci do wczesnej Komunii Świętej w Archidiecezji Wrocławskiej: "Wczesna Komunia Święta to przyjęcie Eucharystii przed początkiem uczęszczania do szkoły. Praktykowanie wczesnej Komunii Świętej zalecił Ojciec Święty Pius X dekretem Quam singularis, w którym ustalił wiek Pierwszej Komunii Świętej na chwilę „gdy dziecko zaczyna rozumować”. O wartości wczesnej Komunii Świętej mówił także św. Jan Paweł II.
> więcej
Znaczenie okadzenia ołtarza
2015-05-05
Okadzenie ma kilka znaczeń, ale przede wszystkim spalające się kadzidło jest znakiem ofiary Chrystusa - jego dym unosi się ku górze i zanika, jakby tracąc swoją istotę. Symbolizuje ono również nasze dary ofiarne i modlitwy, które zanosimy do Boga, a w tej części Mszy jest wyrazem należnej czci i powitania Pana.
> więcej
Sztuka celebracji Mszy św. i aktywne uczestnictwo
2015-05-04
Prawdziwa ars celebrandi wymaga od wszystkich przede wszystkim głębokiej wiary i czci dla szlachetności i niebiańskiej godności wszystkich sprawowanych czynności liturgicznych. Zdolność doznania podziwu dla tego co ma właśnie miejsce wymaga określonej ogłady w sposobie sprawowania czynności liturgicznych, w tym odpowiedniego przygotowania, sprawowania a nawet wynikłej stąd atmosfery.
> więcej
Dlaczego Matka Boża została ogłoszona Królową Polski?
2015-05-02
To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu we Włoszech, w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio Mancinelli, jezuita. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków - Stanisława Kostki i bp Stanisława...
> więcej
Tradycyjne zgromadzenia nie narzekają na brak powołań
2015-04-29
Zakony tradycyjne to zgromadzenia które w liturgii używają wyłącznie lub częściowo Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego. Jednym z wielu młodych i dynamicznie się rozwijających, tradycyjnych zgromadzeń są Kanonicy Regularni św. Jana Kantego (SJC). Zgromadzenie to powstało w 1998r. w Chicago. Patronem i wzorem dla wspólnoty jest osoba św. Jana Kantego (Jana z Kęt) - polskiego kapłana z XV wieku.
> więcej
Sposób odmawiania Różańca Świętego zalecany przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort
2015-04-28
Po wezwaniu Ducha Świętego, jeżeli chcecie dobrze odmówić różaniec, stawcie się na chwilę w obecności Bożej (...). Trzeba ponadto modlić się z pokorą, jak celnik.
> więcej
Św. Katarzyna ze Sieny
2015-04-28
Pamiętasz, bracie, jak Chrystus pytał świętego Piotra: – „Piotrze, czy Mnie miłujesz?”. A Piotr odpowiedział Chrystusowi, że przecież On wie, że Go miłuje. Gdy tak odpowiedział trzy razy, Chrystus powiedział: – „Skoro Mnie kochasz, paś owce moje”. To tak jakby powiedział: „Po tym, jak będziesz pasł moje owce, poznam, czy mnie miłujesz.
> więcej
Franciszek do neoprezbiterów: nie przyjmujmy mentalności menadżera, ale sługi
2015-04-26
Pilnie czytajcie i medytujcie Słowo Pańskie, abyście wierzyli w to, co przeczytaliście, nauczali tego, czego nauczyliście się w wierze, żyli tym, czego nauczacie – mówił Ojciec Święty do neoprezbiterów. - Niech więc pokarmem dla Ludu Bożego będzie wasze nauczanie, niech wasze homilie nie będą nudne. Oby docierały do serc waszych wiernych dzięki temu, że wypływają z głębi waszych serc.
> więcej
Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów
2015-04-18
Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów to stosunkowo młode zgromadzenie. Powstało w 1995 r. Na co dzień korzystają z możliwości, jaką w 2007 r. otworzył przed Kościołem Benedykt XVI, i całą liturgię sprawują w nadzwyczajnej, czyli przedsoborowej formie rytu rzymskiego.
> więcej
Weekendowe warsztaty chorałowe
2015-04-17
Szkoła św. Benedykta organizuje w terminie 8-10 maja 2015 r. weekendowe warsztaty chorałowe w Sanktuarium Róży Duchownej k. Gostynia. W programie nauka pieśni i propriów eucharystycznych, wykłady i nabożeństwa.
> więcej
88. urodziny Benedykta XVI
2015-04-16
Papież Franciszek odprawił poranną Mszę w intencji Benedykta XVI, który kończy dziś 88. lat. Przypominając o urodzinach Papieża-seniora zachęcił do modlitwy w jego intencji, by Pan go wspierał i dawał mu wiele radości i szczęścia. Abp Georg Gänswein, wieloletni sekretarz Benedykta XVI podkreśla, że Papież-emeryt mimo ograniczeń zdrowotnych spowodowanych wiekiem prowadzi szeroką korespondencję i wiele się modli. Nie tylko w intencji obecnego pontyfikatu, ale także ludzi z całego świata.
> więcej
Pierwszy obraz Pana Jezusa Miłosiernego z 1934r.
2015-04-12
Ksiądz Sopoćko zlecił malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego na początku 1934 r. wileńskiemu artyście malarzowi prof. Eugeniuszowi Kazimirowskiemu. Mieszkanie i pracownia Kazimirowskiego mieściły się w tym samym budynku, w którym mieszkał ks. Sopoćko. Siostra Faustyna, która przez cały czas malowania obrazu przebywała w Wilnie, przychodziła do pracowni malarskiej, aby przekazywać szczegóły dotyczące wyglądu obrazu.
> więcej
Święto Miłosierdzia Bożego w Dzienniczku św. Faustyny
2015-04-11
Pan Jezus do siostry Faustyny: "Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę – córko Moja. W święto Moje – w święto Miłosierdzia, będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię." (Dz 206)
> więcej
Zmartwychwastanie Pańskie w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich
2015-04-06
"Nadeszła wreszcie chwila tak uroczysta dla całego świata, chwila zmartwychwstania Zbawiciela. Ujrzałam najświętszą duszę Jezusa, unoszącą się nad grotą między dwoma Aniołami z hufców wojowniczych, otoczoną zastępem zjawisk świetlanych. Przeniknąwszy skałę, opuściła się dusza na święte zwłoki i pochyliwszy się niejako nad nimi, stopiła się z nimi w jedną całość..."
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil