24. maja A.D. 2015 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę. Alleluja. (Mdr 1, 7)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


98 rocznica pierwszego objawienia w Fatimie
2015-05-13
Objawienia miały miejsce w małym gospodarstwie należącym do rodziców Łucji, zwanym Cova da Iria, jakieś 2,5 km od Fatimy w kierunku Leirii. Matka Boża ukazała się nad krzewem. Franciszek mógł tylko widzieć Matkę Bożą. Hiacynta widziała i słyszała Ją. Natomiast Łucja widziała i słyszała Matkę Bożą oraz rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.
> więcej
Ars Celebrandi - zapisy na warszaty
2015-05-10
Trwają zapisy na II edycję warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi. Warsztaty odbędą się w Licheniu w dniach 16–23 sierpnia. Podobnie jak w roku ubiegłym, w czasie warsztatów będzie można nauczyć się zarówno celebracji Mszy św., posługi ministranckiej oraz wziąć udział w szerokiej ofercie warsztatów muzycznych.
> więcej
Święty Stanisław Kostka, patron Polski
2015-05-08
Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).
> więcej
Wczesna Komunia Święta w Archidiecezji Wrocławskiej
2015-05-07
Instrukcja Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego w sprawie przygotowania i przystąpienia dzieci do wczesnej Komunii Świętej w Archidiecezji Wrocławskiej: "Wczesna Komunia Święta to przyjęcie Eucharystii przed początkiem uczęszczania do szkoły. Praktykowanie wczesnej Komunii Świętej zalecił Ojciec Święty Pius X dekretem Quam singularis, w którym ustalił wiek Pierwszej Komunii Świętej na chwilę „gdy dziecko zaczyna rozumować”. O wartości wczesnej Komunii Świętej mówił także św. Jan Paweł II.
> więcej
Franciszek o pięknie małżeństwa i pozdrowienia dla Polaków
2015-05-07
W naszym cyklu katechez na temat rodziny poruszymy dzisiaj bezpośrednio piękno chrześcijańskiego małżeństwa. Nie jest ono jedynie ceremonią, sprawowaną w kościele, z kwiatami, suknią ślubną, zdjęciami. Małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem, który odbywa się w Kościele, a także budującym Kościół, dając początek nowej wspólnocie rodzinnej - mówił papież podczas audiencji.
> więcej
Znaczenie okadzenia ołtarza
2015-05-05
Okadzenie ma kilka znaczeń, ale przede wszystkim spalające się kadzidło jest znakiem ofiary Chrystusa - jego dym unosi się ku górze i zanika, jakby tracąc swoją istotę. Symbolizuje ono również nasze dary ofiarne i modlitwy, które zanosimy do Boga, a w tej części Mszy jest wyrazem należnej czci i powitania Pana.
> więcej
Sztuka celebracji Mszy św. i aktywne uczestnictwo
2015-05-04
Prawdziwa ars celebrandi wymaga od wszystkich przede wszystkim głębokiej wiary i czci dla szlachetności i niebiańskiej godności wszystkich sprawowanych czynności liturgicznych. Zdolność doznania podziwu dla tego co ma właśnie miejsce wymaga określonej ogłady w sposobie sprawowania czynności liturgicznych, w tym odpowiedniego przygotowania, sprawowania a nawet wynikłej stąd atmosfery.
> więcej
Dlaczego Matka Boża została ogłoszona Królową Polski?
2015-05-02
To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu we Włoszech, w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio Mancinelli, jezuita. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków - Stanisława Kostki i bp Stanisława...
> więcej
Nabożeństwa majowe - znaczenie i tradycja
2015-05-01
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska...
> więcej
Tradycyjne zgromadzenia nie narzekają na brak powołań
2015-04-29
Zakony tradycyjne to zgromadzenia które w liturgii używają wyłącznie lub częściowo Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego. Jednym z wielu młodych i dynamicznie się rozwijających, tradycyjnych zgromadzeń są Kanonicy Regularni św. Jana Kantego (SJC). Zgromadzenie to powstało w 1998r. w Chicago. Patronem i wzorem dla wspólnoty jest osoba św. Jana Kantego (Jana z Kęt) - polskiego kapłana z XV wieku.
> więcej
Sposób odmawiania Różańca Świętego zalecany przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort
2015-04-28
Po wezwaniu Ducha Świętego, jeżeli chcecie dobrze odmówić różaniec, stawcie się na chwilę w obecności Bożej (...). Trzeba ponadto modlić się z pokorą, jak celnik.
> więcej
Św. Katarzyna ze Sieny
2015-04-28
Pamiętasz, bracie, jak Chrystus pytał świętego Piotra: – „Piotrze, czy Mnie miłujesz?”. A Piotr odpowiedział Chrystusowi, że przecież On wie, że Go miłuje. Gdy tak odpowiedział trzy razy, Chrystus powiedział: – „Skoro Mnie kochasz, paś owce moje”. To tak jakby powiedział: „Po tym, jak będziesz pasł moje owce, poznam, czy mnie miłujesz.
> więcej
Franciszek do neoprezbiterów: nie przyjmujmy mentalności menadżera, ale sługi
2015-04-26
Pilnie czytajcie i medytujcie Słowo Pańskie, abyście wierzyli w to, co przeczytaliście, nauczali tego, czego nauczyliście się w wierze, żyli tym, czego nauczacie – mówił Ojciec Święty do neoprezbiterów. - Niech więc pokarmem dla Ludu Bożego będzie wasze nauczanie, niech wasze homilie nie będą nudne. Oby docierały do serc waszych wiernych dzięki temu, że wypływają z głębi waszych serc.
> więcej
Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów
2015-04-18
Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów to stosunkowo młode zgromadzenie. Powstało w 1995 r. Na co dzień korzystają z możliwości, jaką w 2007 r. otworzył przed Kościołem Benedykt XVI, i całą liturgię sprawują w nadzwyczajnej, czyli przedsoborowej formie rytu rzymskiego.
> więcej
Weekendowe warsztaty chorałowe
2015-04-17
Szkoła św. Benedykta organizuje w terminie 8-10 maja 2015 r. weekendowe warsztaty chorałowe w Sanktuarium Róży Duchownej k. Gostynia. W programie nauka pieśni i propriów eucharystycznych, wykłady i nabożeństwa.
> więcej
88. urodziny Benedykta XVI
2015-04-16
Papież Franciszek odprawił poranną Mszę w intencji Benedykta XVI, który kończy dziś 88. lat. Przypominając o urodzinach Papieża-seniora zachęcił do modlitwy w jego intencji, by Pan go wspierał i dawał mu wiele radości i szczęścia. Abp Georg Gänswein, wieloletni sekretarz Benedykta XVI podkreśla, że Papież-emeryt mimo ograniczeń zdrowotnych spowodowanych wiekiem prowadzi szeroką korespondencję i wiele się modli. Nie tylko w intencji obecnego pontyfikatu, ale także ludzi z całego świata.
> więcej
Pierwszy obraz Pana Jezusa Miłosiernego z 1934r.
2015-04-12
Ksiądz Sopoćko zlecił malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego na początku 1934 r. wileńskiemu artyście malarzowi prof. Eugeniuszowi Kazimirowskiemu. Mieszkanie i pracownia Kazimirowskiego mieściły się w tym samym budynku, w którym mieszkał ks. Sopoćko. Siostra Faustyna, która przez cały czas malowania obrazu przebywała w Wilnie, przychodziła do pracowni malarskiej, aby przekazywać szczegóły dotyczące wyglądu obrazu.
> więcej
Święto Miłosierdzia Bożego w Dzienniczku św. Faustyny
2015-04-11
Pan Jezus do siostry Faustyny: "Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę – córko Moja. W święto Moje – w święto Miłosierdzia, będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię." (Dz 206)
> więcej
Zmartwychwastanie Pańskie w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich
2015-04-06
"Nadeszła wreszcie chwila tak uroczysta dla całego świata, chwila zmartwychwstania Zbawiciela. Ujrzałam najświętszą duszę Jezusa, unoszącą się nad grotą między dwoma Aniołami z hufców wojowniczych, otoczoną zastępem zjawisk świetlanych. Przeniknąwszy skałę, opuściła się dusza na święte zwłoki i pochyliwszy się niejako nad nimi, stopiła się z nimi w jedną całość..."
> więcej
Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich
2015-03-28
Obszerny opis uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy zawarty jest w zapiskach Klemensa Brentano. Zostały one zredagowane na podstawie widzeń Anny Katarzyny Emmerich, którą papież Jan Paweł II w 2004 r. ogłosił błogosławioną.
> więcej
Służba mężczyzn i chłopców przy ołtarzu
2015-03-10
Już w liście apostolskim Mulieris dignitatem św. Jan Paweł II przypomina nam o zasadzie: „łaska nie przeocza nigdy natury, ani jej nie unicestwia, ale przeciwnie: udoskonala ją i uszlachetnia”. Rola płci w Kościele zgodnie z zamysłem Bożym nie zostaje obalona, lecz to na niej buduje się i udoskonala komplementarność(...) Kobiety doskonalej niż mężczyźni reprezentują Kościół jako Oblubienicę; mężczyźni doskonalej niż kobiety reprezentują Chrystusa jako Oblubieńca, szczególnie w roli kapłana.
> więcej
Godzina święta
2015-03-04
Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r.
> więcej
Nie ma wyższej radości...
2015-03-02
Sł.B. Rozalia Celakówna: Zaręczam, że nie ma wyższej radości nad tą, która wypływa z miłosnego i chętnego dźwigania krzyża codziennego. Prawda, że natura prosi nieraz o miłosierdzie dla siebie, ale ochotne poddanie się Woli Bożej z wdzięcznością i miłością napełnia duszę niezmiernym zadowoleniem wewnętrznym. I tylko tu, na tej drodze całkowitego oddania się bez zastrzeżeń, możemy się cieszyć prawdziwą wolnością i swobodą, która jest udziałem dzieci Bożych.
Skarbiec Tradycji przyciąga do Chrystusa
2015-02-23
"Taka forma celebracji niesamowicie ubogaca życie wewnętrzne wiernych uczestniczących w takich Mszach św. Jest to dla mnie forma Nowej Ewangelizacji, która w niezwykły sposób przyciąga ludzi młodszych i starszych do liturgii i Kościoła. Korzystam zatem ze skarbca Tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego, aby przyciągać do Chrystusa" -powiedział w rozmowie z Polonia Christiana ks. Paweł Korupka, opiekun Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”.
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil