28. czerwca A.D. 2016 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


Drugie objawienie w Fatimie: 13 czerwca 1917 roku
2016-06-13
"W chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa - Najświętsza Panna - rozchyliła swe dłonie i po raz drugi przekazała nam odblask tego niezmiernego światła... Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się w nie wbijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia”
> więcej
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
2016-06-02
Ja N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić. Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, coby się Mu mogło nie podobać...
> więcej
Katecheza papieska o pokorze
2016-06-01
Bóg ma pewną słabość: jest to słabość wobec ludzi pokornych. Przed pokornym sercem Bóg całkowicie otwiera swoje serce. Pycha zagraża wszelkiemu dobremu działaniu, ogałaca modlitwę, oddala od Boga i od innych. Jeśli Bóg ma upodobanie w pokorze, to nie po to, aby nas poniżyć: pokora jest raczej niezbędnym warunkiem, aby być przez Niego wyniesionym(...)- mówił dziś papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej.
> więcej
Bądźcie hojni - abp Fulton J. Sheen
2016-05-29
Wszyscy, bądźcie hojni! Udzielajcie się. Wiem, że [po kazaniu] kapelan będzie mówił o byciu hojnym w inny sposób. Ale ja mam na myśli bycie hojnym w dawaniu siebie, swojej energii, życzliwości, pracy charytatywnej, swojej pomocy, ponieważ wtedy będziecie prawdziwymi chrześcijanami.
> więcej
Introit na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
2016-05-22
Błogosławiona niech będzie Święta Trójca i nierozdzielna Jedność. Uwielbiajmy Ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje. O Panie, Panie nasz, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi...
> więcej
Transmisje z Mszy świętych na żywo w internecie
2016-05-21
Dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Mszy świętej polecamy strony z transmisjami w internecie. Dostępne są Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, w językach narodowych a także nabożeństwa okresowe, adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec.
> więcej
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
2016-05-19
W obawie przed utratą choćby najmniejszej cząstki Ciała Pańskiego, aby wyrazić cześć i bojaźń przed Bogiem oraz wiarę w obecność eucharystyczną, dwa pierwsze palce u obu rąk pozostają po konsekracji chleba zawsze złączone. Rozwierane są wówczas, kiedy mają rytualnie dotykać Hostię, przy czym kapłan przed i po przyklęka. - fragment katechezy Ks. Tomasza A. Dawidowskiego o Mszy świętej.
> więcej
O. Jacek Woroniecki OP o kulcie liturgicznym
2016-05-18
Pod wpływem indywidualizmu i intelektualizmu moralnego, którym atmosfera umysłowa ostatnich wieków została tak silnie przesiąknięta, nawet i środowiska katolickie przestały pojmować w całej pełni doniosłość kultu liturgicznego. Zaniedbany, często okrawany i skracany, wykonywany zwykle konwencjonalnie, bez zrozumienia i odczucia jego wielkich wartości moralnych i artystycznych, nie mógł on, ma się rozumieć, nikogo pociągnąć, ale raczej tylko odpychał i zachęcał do wypełniania obowiązków i potrzeb religijnych jedynie indywidualnymi metodami prywatnego nabożeństwa.
> więcej
Wrocław: Zdjęcia z nabożeństwa Wigilii Zesłania Ducha Świętego
2016-05-15
Czuwanie wigilijne we Wrocławskim Duszpasterstwie Tradycji Katolickiej rozpoczęto wysłuchaniem sześciu lekcji - proroctw ze Starego Testamentu. Następnie poświęcono wodę chrzcielną i odśpiewano litanię do wszystkich świętych (wzorowane na starożytnej liturgii rzymskiej). Po czuwaniu celebrowano Mszę św. śpiewaną Wigilii Zesłania Ducha Świętego w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
> więcej
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
2016-05-15
"Spełniły się dni Pięćdziesiątnicy" - jak pisze św. Łukasz w "Dziejach Apostolskich" (II,1). Duch Święty zstąpił na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, odprawiających pierwszą w Kościele nowennę pod przewodnictwem Matki Jezusowej. Była to niedziela, dzień święty Nowego Zakonu, dzień Pański - Dies Dominica...
> więcej
Modlitwa do św. Michała Archanioła
2016-05-12
W latach osiemdziesiątych XIX w. po przerażającym widzeniu złych duchów papież Leon XIII napisał modlitwę do św. Michała Archanioła i niezwłocznie polecił rozesłać jej treść do wszystkich ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi. W ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się odmawianie tej modlitwy pod przewodnictwem celebransa na zakończenie Mszy świętej również w zwyczajnej formie rytu.
> więcej
Radość Matki Bożej
2016-05-03
Z Dzienniczka św. siostry Faustyny: W czasie Mszy św. usłyszałam szelest szat i ujrzałam Matkę Najświętszą w dziwnej, pięknej jasności. Szata Jej biała z szarfą niebieską — która mi powiedziała: Wielką mi radość sprawiasz, kiedy wielbisz Trójcę Św. za udzielone mi łaski i przywileje — i znikła zaraz. (Dz. 564)
> więcej
Dlaczego Matka Boża została ogłoszona Królową Polski?
2016-05-03
To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu we Włoszech, w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio Mancinelli, jezuita. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków - Stanisława Kostki i bp Stanisława...
> więcej
Chicagowski kościół zbudowany przez imigrantów z Polski uznany za najpiękniejszy w USA
2016-04-26
Kiedy kościół św. Jana Kantego w Chicago przestał być polską parafią i groziło mu zamknięcie, uratowany został dzięki regularnemu celebrowaniu tradycyjnej liturgii oraz szczególnemu powołaniu Kanoników do przywracania sacrum...
> więcej
Bez krzyża nie znajdziecie nigdy prawdziwego Jezusa
2016-04-17
Ojciec Święty udzielił dziś święceń kapłańskich. „Nieście śmierć Chrystusa w was samych i kroczcie z Chrystusem w nowości życia. Bez krzyża nigdy nie znajdziecie prawdziwego Jezusa. A krzyż bez Chrystusa nie ma sensu. (....) Bądźcie świadomi tego, że zostaliście wybrani spośród ludzi. Wybrani, nie zapominajcie o tym. Wybrani. To Pan was powołał, każdego osobno. Wybrał was spośród ludzi i ustanowił was, dla ich dobra, a nie dla własnych korzyści!” – mówił Franciszek do neoprezbiterów.
> więcej
Cud Eucharystyczny w Legnicy
2016-04-17
Tydzień temu ks. bp. Zbigniew Kiernikowski wydał komunikat w sprawie Wydarzenia Eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy. W poniedziałek, na konferencji prasowej diecezjalna komisja badająca przebarwienia na hostii ogłosiła wyniki dwuletnich badań. Dr Barbara Engel potwierdziła, że poddane badaniom przebarwienia na konsekrowanej hostii to ludzka tkanka.
> więcej
Urodziny papieża emeryta Benedykta XVI
2016-04-16
Dzisiaj, 16-go kwietnia Benedykt XVI obchodzi swoje 89 urodziny. Przypomniał o tym z podróży papież Franciszek, zapraszając nas do modlitwy za solenizanta. Franciszek przesłał Benedyktowi XVI "najcieplejsze i serdeczne gratulacje", "prosząc Boga, by nadal błogosławił jego cennej służbie i modlitwie za cały Kościół".
> więcej
Katecheza środowa: Papież o chrzcie Polski
2016-04-13
Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła – powiedział dziś Papież Franciszek. Ojciec Święty pamięta o 1050. rocznicy chrztu Polski. Na jej obchody wysłał do Gniezna i Poznania watykańskiego sekretarza stanu jako swego legata. Dziś natomiast na audiencji ogólnej skierował do Polaków szczególne słowo z tej okazji.
> więcej
O walce duchowej - ks. Piotr Glas, egzorcysta
2016-04-10
Ks. Piotr Glas nawiązuje w swojej katechezie do św. Teresy z Avila, abp Fultona J. Sheena, mówi o prawdziwych wyznawcach Jezusa, Maryi - współpośredniczce wszystkich łask, czystości a także o: duchu Judasza, świętokradztwie, fałszywych upadkach w Duchu Świętym, dlaczego w kościołach nie ma mężczyzn, odrzuceniu krzyża, opętaniach i rozpaczy.
> więcej
Kard. Robert Sarah przypomniał o wymogu zachowania chwil ciszy w czasie liturgii
2016-04-09
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wypowiedział się o procesjach z darami, „długich i hałaśliwych, które w niektórych krajach afrykańskich obejmują również przeciągające się w nieskończoność tańce. Można odnieść wrażenie, że uczestniczy się w występach folklorystycznych, które wynaturzają krwawą ofiarę Chrystusa na krzyżu i oddalają nas od tajemnicy Eucharystii” – pisze kard. Robert Sarah, który sam pochodzi z zachodniej Afryki (Gwinea).
> więcej
Trzeba przywrócić do centrum Najświętszy Sakrament
2016-04-08
Słabnie wiara w przemieniającą moc sakramentów. Trzeba je na nowo wyjaśniać, ponieważ(...) ludzie już ich nie rozumieją. Wielu księży zachowuje się jak prezenterzy telewizyjni, a liturgię opatrują długimi didaskaliami. Tymczasem, żeby ją zrozumieć trzeba zamknąć oczy, bo do sakramentów dociera się oczami wiary - powiedział kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
> więcej
Requiem za śp. ks. Kaczkowskiego w Krakowie
2016-04-06
W sobotę 9 kwietnia zostanie odprawiona Msza święta żałobna w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka) za śp. ks. Jana Kaczkowskiego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie o godz. 16:10. Liturgia będzie miała miejsce w Kaplicy Kapłańskiej (dolny kościół). Celebracji towarzyszyć będzie śpiew chorału gregoriańskiego (missa cantata).
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

bł. Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil