14. lutego A.D. 2016 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


Rękopis z czyśćca
2016-02-14
Jezus chce być jedynym naszym Powiernikiem w smutkach, cierpieniach i radościach, zaś Jego Serce, pełne nawet najbardziej subtelnych ludzkich uczuć, potrzebuje naszego serca („serdeczności"), pocieszenia, a nawet czułości.
> więcej
Ks. Roman Kneblewski: Czemu służy asceza?
2016-02-13
Najbardziej naturalną cechą człowieka jest skłonność do transcendowania, czyli przekraczania samego siebie. Osiągnał człowiek w życiu coś, na tym powiedzmy poziomie, więc naturalną skłonnością jest osiągnięcie wyższego poziomu, przełamanie siebie, osiągnięcie czegoś więcej. To jest właśnie naturalne dla człowieka. Naturą człowieka nie jest poddawanie się.
> więcej
Watykan: Franciszek posłał Misjonarzy Miłosierdzia
2016-02-10
„Obyście pomogli otworzyć drzwi serc, żeby przezwyciężyć wstyd i nie uciekać od światła. Niech wasze ręce błogosławią i pocieszają jak ojcowskie dłonie i niech leczą rany”. Tymi słowami Papież rozesłał na świat ponad tysiąc Misjonarzy Miłosierdzia. Uczynił to w czasie liturgii Środy Popielcowej, która wyjątkowo nie była sprawowana w bazylice św. Sabiny na Awentynie, tylko w Watykanie przy relikwiach świętych spowiedników: Pio z Pietrelciny i Leopolda Mandića.
> więcej
Przesłanie papieża na Wielki Post
2016-02-10
Wszyscy jesteśmy goszczeni przez Pana, oczekując niebieskiej ojczyzny, powołani by czynić możliwym do życia i ludzkim goszczący nas świat. A jakże wiele „pierwocin” mógłby dać ten, któremu się poszczęściło ludziom przeżywającym trudności. Ile pierwocin! Pierwociny to nie tylko owoce pól, ale także wszelkich innych produktów pracy, wynagrodzeń, oszczędności, wielu posiadanych rzeczy, które niekiedy są marnowane - powiedział dzisiaj papież Franciszek.
> więcej
Kardynał Burke: Polski katolicyzm zawsze był wielkim błogosławieństwem dla Kościoła w mojej ojczyźnie
2016-02-08
W sobotę 6 lutego w wypełnionej po brzegi auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się prezentacja polskiego wydania książki kard. Burke’a „Boża Miłość stała się Ciałem”. W spotkaniu z autorem wziął udział m.in. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.
> więcej
Rozważane papieża Franciszka o powołaniu pierwszych uczniów
2016-02-07
Taka jest logika, która kieruje misją Jezusa i Kościoła: wyruszenie na poszukiwanie, „łowienie” mężczyzn i kobiet - nie, aby uprawiać prozelityzm - lecz aby wszystkim przywrócić pełną godność i wolność przez odpuszczenie grzechów. Oto istota chrześcijaństwa: szerzenie odradzającej i bezinteresownej miłości Boga, z postawą przyjęcia i miłosierdzia wobec wszystkich, aby każdy mógł spotkać czułą troskę Boga i miał pełnię życia.
> więcej
Kardynał Burke odprawi Mszę św. w Krakowie
2016-01-23
W dniu 8 lutego 2016 (poniedziałek) o godz. 19.00 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, w Krakowie Mszę świętą pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawi J. Em. Ks. Kard. Raymond Leo Burke z Watykanu. (Informację podała strona Bractwa Kapłańskiego św. Piotra: fssp.pl)
O prawdziwych przyjaźniach - św. Franciszek Salezy
2016-01-23
Kochaj wszystkich wielką miłością jako swych bliźnich, ale przyjaźń zawieraj tylko z tymi, którzy będą mogli wzajemnie na ciebie szlachetnie oddziaływać. Im większa będzie wartość dóbr, które sobie wzajemnie udzielać będziecie, tym doskonalsza będzie wasza przyjaźń. Jeśli wasze wzajemne obcowanie będzie zmierzało do pozyskania miłości bliźniego, pobożności i doskonałości chrześcijańskiej, o Boże, jak bardzo cenna będzie wasza przyjaźń!
> więcej
Św. Józef Sebastian Pelczar - Jak zachować wiarę katolicką w narodzie?
2016-01-19
Niestety, wśród wykształconych warstw polskich są ludzie, którzy nie cenią religii tak, jak należy, albo wybierają z niej niektóre prawdy czy przepisy, inne zaś odrzucają, jako niby rozumowi czy społeczeństwu przeciwne. Skąd to się bierze? Oto stąd, że ze szkół wynoszą bardzo niedostateczną znajomość religii, a później nie starają się jej pogłębić,(...) Cóż dziwnego, że ten lub ów słabnie w wierze, a nawet poczyna się wstydzić swej religii, jako niby stosownej tylko dla prostaczków, stojących na niskim stopniu kultury, albo dla dzieci i niewiast, kierujących się wyobraźnią i uczuciem.
> więcej
Rozważane papieża Franciszka o cudzie w Kanie Galilejskiej
2016-01-17
Cud w Kanie dotyczy nie tylko nowożeńców. Każdy człowiek jest powołany, aby spotkać Pana w swoim życiu. Wiara chrześcijańska jest darem, który otrzymujemy wraz z chrztem i który pozwala nam spotkać Boga. Wiara przechodzi przez okresy radości i smutku, światła i ciemności, jak w każdym autentycznym doświadczeniu miłości.
> więcej
Rozkwit życia Kościoła
2016-01-07
Św. Jan Fisher, kardynał i męczennik, wyraził już w 1526r. następującą prawdę: „Kiedy obserwuje się uważnie okresy duchowego rozkwitu Kościoła i czasy degeneracji oraz podejmowane raz po raz reformy, dochodzi się do wniosku, że przyczyną degeneracji w Kościele są...
> więcej
Przybycie trzech króli do Betlejem w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich
2016-01-06
Obszerny opis wizyty trzech mędrców w Betlejem zawarty jest w zapiskach Klemensa Brentano. Zostały one zredagowane na podstawie widzeń Anny Katarzyny Emmerich, którą papież Jan Paweł II w 2004 r. ogłosił błogosławioną.
> więcej
Dlaczego Najświętsza Maryja Panna objawiła się w Fatimie?
2015-12-26
Ponad 60 lat temu abp Fulton J. Sheen napisał: Nienawiść krajów muzułmańskich wobec Zachodu staje się obecnie nienawiścią wobec chrześcijaństwa. Mimo że politycy nie biorą tego jeszcze pod uwagę, wciąż istnieje poważne zagrożenie, że doczesna siła islamu powróci, a wraz z nim powróci niebezpieczeństwo, iż pokona on Zachód, który przestał być chrześcijański, aby utwierdzić się jako wielka antychrześcijańska siła w świecie.
> więcej
Spowiedź w Roku Miłosierdzia
2015-12-20
Przypominamy: Ojciec Święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów w trwającym właśnie Roku Jubileuszowym do rozgrzeszania z grzechu aborcji. Postanowił też, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.
> więcej
Odpusty w Roku Miłosierdzia w polskich kościołach
2015-12-08
Zgodnie z wolą Ojca Świętego arcybiskupi ustanowili dekretami świątynie, gdzie będzie można uzyskiwać odpusty zupełne w Roku Miłosierdzia. Warunki uzyskiwania odpustów są różne w poszczególnych diecezjach. Podajemy warunki oraz listę świątyń dla Archidiecezji Wrocławskiej oraz linki do stron z niektórymi dekretami.
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

bł. Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil