04. października A.D. 2015 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


Św. Teresa z Lisieux: Powołanie Karmelu
2015-10-01
"Jakże piękne jest powołanie mające za cel zachowanie soli przeznaczonej dla dusz! To jest właśnie powołanie Karmelu, ponieważ jedynym celem naszych modlitw i ofiar jest to, abyśmy jako apostołki apostołów błagały za nimi, podczas gdy oni głoszą duszom Ewangelię słowem, a nade wszystko przykładem."
> więcej
Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał
2015-09-29
Wśród siedmiu najdoskonalszych aniołów, którzy „wchodzą przed majestat Pański”, są trzej znani nam z imienia: Michał, Gabriel i Rafał. Niegdyś Kościół poświęcał im trzy osobne święta – 29 września, 24 marca i 24 października, jednak po zmianie kalendarza liturgicznego w 1969, wspominamy ich jednocześnie 29 września...
> więcej
Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski
2015-09-18
Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Wieść o śmierci świętego Polaka rozeszła się szybko po Rzymie. Starsi ojcowie przychodzili do ciała i całowali je ze czcią. Wbrew zwyczajowi zakonu zwłoki młodzieńca ustrojono kwiatami. Z polecenia św. Franciszka Borgiasza, generała zakonu, magister nowicjatu napisał o Stanisławie krótkie wspomnienie, które rozesłano po wszystkich domach Towarzystwa Jezusowego.
> więcej
Piąte objawienie w Fatimie: 13 września 1917 roku
2015-09-13
Jak poprzednio, seria zjawisk atmosferycznych dostrzeżona została przez zgromadzonych tam ludzi w liczbie około 15-20 tysięcy osób (a może i więcej): nagłe ochłodzenie atmosfery, zblednięcie słońca do tego stopnia, że można było widzieć gwiazdy, oraz rodzaj deszczu jakby płatków kwiatów czy śniegu, które znikały przed dotknięciem ziemi.
> więcej
Katolicy piszą do papieża Franciszka
2015-09-10
Rozpoczęta we Włoszech akcja zbierania podpisów pod Synowską Prośbą do Ojca Świętego Franciszka zyskuje rozgłos w całej Europie. Katolicy proszą głowę Kościoła o wyjaśnienie wątpliwości w kwestii małżeństwa i związków homoseksualnych. W ciągu kilku miesięcy swój podpis złożyło 517 tysięcy osób, w tym 134 kościelnych hierarchów: kardynałów, arcybiskupów,...
> więcej
Praefatio de Beata Maria Virgine - Praefatio in tono solemniori
2015-09-08
Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus...
> więcej
Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo - Wytrwanie w łasce uświęcającej
2015-09-07
Niechże spowiednik bardzo się stara zachęcać do nabożeństwa do Matki Bożej, szczególnie dzieci i niech je nakłania do odmawiania na co dzień Różańca i Trzech Zdrowaś Maryja rano i wieczór - pisał św. Alfons Maria de Liguori.
> więcej
Benedykt XVI dziękuje kard. Sarahowi za świadectwo o Bogu, liturgii i moralności
2015-09-05
Benedykt XVI zachęca do lektury książkowego wywiadu z kard. Robertem Sarahem „Dieu ou rien – Albo Bóg, albo nic”. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego włącza się między innymi w synodalną debatę i zdecydowanie staje w obronie rodziny. Zapowiada kontynuację korygowania błędów w posoborowej reformie liturgii.
> więcej
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
2015-09-05
Ojciec Święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów w zbliżającym się Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji. Postanowił też, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.
> więcej
Vademecum Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego
2015-08-26
Ksiądz Piotr Wulgaris zebrał szereg dokumentów, które stanowią pomoc dla celebransów oraz ceremoniarzy tradycyjnej Mszy. Jest to unikalne zestawienie wielu materiałów, które dotychczas były bardzo trudno dostępne i nie każdy wiedział gdzie ich szukać.
> więcej
Ars Celebrandi 2015: biskup Schneider i ks. Jan Kaczkowski
2015-08-24
W niedzielę 23 sierpnia zakończyła się druga edycja warsztatów liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi w Licheniu. Zdobyła ona niespotykany rozgłos ze względu na obecność dwóch gości specjalnych: biskupa Athanasiusa Schneidera z Kazachstanu i księdza Jana Kaczkowskiego.
> więcej
Bp Schneider: To była jedna z najpiękniejszych Mszy w moim życiu
2015-08-21
Jestem pod naprawdę głębokim wrażeniem spotkania „Ars Celebrandi”, a szczególnie tego, że spotkałem tak wielu młodych ludzi i młodych księży pragnących okazywania prawdziwej miłości do świętej liturgii oraz większej czci dla Jezusa w świętej liturgii - powiedział ks. biskup.
> więcej
Św. Pius X i wczesna Komunia Święta
2015-08-21
Oprócz zaangażowania w odnowę Eucharystyczną, Pius X walczył zawzięcie z modernizmem, jednym z największych błędów, jakie wtedy zagrażały Kościołowi świętemu (i, dodajmy, nadal mu zagrażają). Jednym z narzędzi tej heroicznej walki była Przysięga antymodernistyczna, wyznanie wiary ogłoszone 1 września 1910 r. motu proprio „Sacrorum antistitum”, jakie obowiązani byli składać wszyscy kandydaci do święceń wyższych,...
> więcej
Czwarte objawienie fatimskie: 19 sierpnia 1917 roku
2015-08-19
W dniu 19 sierpnia Łucja z Franciszkiem i jego bratem Jankiem była w miejscowości zwanej Valinhos, gdzie znajduje się gospodarstwo jednego z jej wujów, gdy około godziny czwartej po południu dały się zaobserwować zmiany atmosferyczne, które poprzedzały pojawienie się Matki Bożej w Cova da Iria. Nagle spadła temperatura powietrza a słońce zbladło.
> więcej
Bp Schneider: zwracajcie nam uwagę gdy widzicie upadek czci dla Najświętszego Sakramentu!
2015-08-18
Świeccy mają więc prawo - a nawet obowiązek - zwracać uwagę biskupom, na nadużycia - również te przy udzielaniu Komunii Świętej. Niewykorzystywanie tego prawa jest objawem zaniku świętej bojaźni Bożej! – mówił na spotkaniu w Krakowie ksiądz biskup Athanasius Schneider, autor książki zatytułowanej Corpus Christi.
> więcej
Warsztaty Ars Celebrandi - ku większej Boga chwale
2015-08-17
Od niedzieli 16 sierpnia w sanktuarium maryjnym w Licheniu trwają warsztaty liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi. Jest to największe wydarzenie tego rodzaju w całej Europie centralnej, a jego specyfiką jest niespotykana kompleksowość. Dwustu uczestników z kraju i zagranicy, w tym ponad 40 kapłanów — wśród nich powszechnie znany i lubiany ksiądz Jan Kaczkowski, a także ministranci, śpiewacy i organiści — uczy się celebrować Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
> więcej
Jak chodzić na Mszę i nie stracić wiary - ks. prof. Nicola Bux
2015-08-16
W czcigodnej instytucji jaką jest Wydawnictwo św. Stanisława BM (…) ukazuje się książka o kontrowersyjnym, a nawet bulwersującym tytule: Jak chodzić na Mszę i nie stracić wiary? Czyżby uczestnictwo w niedzielnej liturgii eucharystycznej miało dziś być tak niebezpieczne, że grozi utratą wiary?
> więcej
Święty Maksymilian Maria Kolbe
2015-08-14
Kiedy miał 12 lat, ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, trzymająca w rękach dwie korony: białą i czerwoną. Zapytała chłopca, czy je chce, a równocześnie dała mu do zrozumienia, że korona biała oznacza czystość, a czerwona męczeństwo. "Odpowiedziałem, że chcę. Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i znikła". Było to w kościele parafialnym w Pabianicach.
> więcej
Wybrane myśli św. Maksymiliana Marii Kolbego
2015-08-12
"...Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy...
> więcej
Ars Celebrandi — największe warsztaty liturgii tradycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej
2015-08-07
W dniach 16-23 sierpnia br. w sanktuarium maryjnym w Licheniu odbędzie się druga edycja Warsztatów Liturgicznych Ars Celebrandi — największych warsztatów liturgii tradycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Do udziału w nich zgłosiło się już 180 osób z Polski i innych krajów, w tym 40 kapłanów. Honorowy patronat nad Warsztatami Liturgicznymi Ars Celebrandi objął Jego Ekscelencja biskup włocławski Wiesław Mering.
> więcej
Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła
2015-08-06
W pierwszych dniach sierpnia 2015 na rynku księgarskim ukazała się cenna i ważna książka w obronie czci Najświętszego Sakramentu autorstwa Bp Athanasiusa Schneidera: "Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła" z przedmową kard. Raymonda L. Burke'a. Bp Athanasius Schneider przyjedzie do Polski na promocję swojej książki, a w Licheniu, podczas warszatów Ars celebrandi odprawi Mszę św. pontyfikalną.
> więcej
Tajemnica Szczęścia - 15 modlitw św. Brygidy
2015-07-23
W dniu 23 lipca obchodzimy wspomnienie św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy. Św. Brygida była szwedzką mistyczką żyjącą w XIV wieku. Starannie wychowała ośmioro dzieci, z których córka Katarzyna została świętą. Brygida należała do III Zakonu św. Franciszka i wraz z mężem znana była z licznych uczynków miłosierdzia.
> więcej
Ksiądz Jan Kaczkowski o Mszy św. trydenckiej
2015-07-22
Z rado­ścią infor­mu­jemy, że ksiądz Jan Kacz­kow­ski weź­mie udział w tego­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­brandi. Księ­dza Jana chyba nikomu przed­sta­wiać nie trzeba. Poza wspólną modli­twą będzie oka­zja do roz­mowy z księ­dzem Janem oraz zada­wa­nia pytań w trak­cie wspól­nego spotkania.
> więcej
Pokój serca
2015-07-22
Jakiekolwiek mielibyście sprawy, choćby bardzo ważne i pilne, nie chcę żebyście je załatwiali z jakimiś pretensjami albo ze wzburzeniem. Powinniście być pewni w każdej rzeczy, którą wykonujecie, wielkiej czy małej, iż – jak powiedziałem – samo jej wykonanie ma wartość jednej ósmej osiągnięcia zamierzonego celu. Zachowanie zaś w sobie spokoju, choćby za cenę niewywiązania się z posługi, ma wartość siedmiu ósmych.
> więcej
John Henry Kardynał Newman o kapłanach
2015-07-20
On sam przebywa na naszych ołtarzach, Najświętszy, Najwyższy, w światłości niedostępnej, a Aniołowie padają przed Nim na twarz. Z widzialnych substancji i form wybrał najprzedniejsze, aby stanowiły Jego wyobrażenie i były dla Niego mieszkaniem. Najczystsza mąka i najczystsze wino stanowią Jego zewnętrzne symbole; najświętsze, najbardziej majestatyczne słowa służą rytom ofiary; ołtarz i tabernakulum, zależnie od naszych środków, przyozdobione są skromnie lub bogato, a kapłani wykonują swoje obowiązki w godnych szatach wznosząc ku niebu czyste serca i święte ręce. Moi bracia, prawda jest taka, że Chrystus nie Aniołów, lecz ludzi posłał do służby pojednania. Głosicielami Ewangelii ustanowił nie istoty obcego pochodzenia o jakiejś bliżej nieznanej naturze, ale waszych braci - krew z waszej krwi i kość z kości waszych.
> więcej
Różaniec z kardynałem Augustem Hlondem
2015-07-18
Nie zwyciężymy bronią, ale modlitwą, pokutą, miłością bliźniego i różańcem. Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa. Ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, Królowej wszystkich ludów, po którym zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. - kardynał August Hlond
> więcej
Okryci Jej Łaską. cz. II
2015-07-14
Jan Paweł II, znany ze swej głębokiej pobożności maryjnej, w ogłoszonym przez o.o. Karmelitów Roku Maryi tak tłumaczył, na czym polega właściwa postawa wobec daru szkaplerza świętego, daru ustawicznej opieki Maryi nad Jej czcicielami:..
> więcej
Piękno liturgii: prefacja w tonus solemnior
2015-07-12
We Mszy św. trydenckiej mamy trzy tony prefacji: simplex (ferialis), solemnis i solemnior. Simplex, czyli ton prosty, jest używany np. w ferie i w Mszach za zmarłych. Jest to prosta melodia, właściwie pozbawiona melizmatów itd. Ton uroczysty - solemnis - jest przeznaczony m. in. na niedziele i święta...
> więcej
Okryci Jej Łaską. cz. I
2015-07-12
Zapoczątkowana dramatyczną sytuacją zakonu karmelitańskiego, a trwająca ponad siedemset pięćdziesiąt lat, historia szkaplerza trwa. Wpisują się w nią coraz to nowe dzieje istnień ludzkich wspomaganych łaską Tej, którą sam Zbawiciel dał, by była również Matką dla człowieka...
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil