05. maja A.D. 2015 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


Sztuka celebracji Mszy św. i aktywne uczestnictwo
2015-05-04
Prawdziwa ars celebrandi wymaga od wszystkich przede wszystkim głębokiej wiary i czci dla szlachetności i niebiańskiej godności wszystkich sprawowanych czynności liturgicznych. Zdolność doznania podziwu dla tego co ma właśnie miejsce wymaga określonej ogłady w sposobie sprawowania czynności liturgicznych, w tym odpowiedniego przygotowania, sprawowania a nawet wynikłej stąd atmosfery.
> więcej
Dlaczego Matka Boża została ogłoszona Królową Polski?
2015-05-02
To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu we Włoszech, w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio Mancinelli, jezuita. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków - Stanisława Kostki i bp Stanisława...
> więcej
Nabożeństwa majowe - znaczenie i tradycja
2015-05-01
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska...
> więcej
Tradycyjne zgromadzenia nie narzekają na brak powołań
2015-04-29
Zakony tradycyjne to zgromadzenia które w liturgii używają wyłącznie lub częściowo Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego. Jednym z wielu młodych i dynamicznie się rozwijających, tradycyjnych zgromadzeń są Kanonicy Regularni św. Jana Kantego (SJC). Zgromadzenie to powstało w 1998r. w Chicago. Patronem i wzorem dla wspólnoty jest osoba św. Jana Kantego (Jana z Kęt) - polskiego kapłana z XV wieku.
> więcej
Sposób odmawiania Różańca Świętego zalecany przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort
2015-04-28
Po wezwaniu Ducha Świętego, jeżeli chcecie dobrze odmówić różaniec, stawcie się na chwilę w obecności Bożej (...). Trzeba ponadto modlić się z pokorą, jak celnik.
> więcej
Św. Katarzyna ze Sieny
2015-04-28
Pamiętasz, bracie, jak Chrystus pytał świętego Piotra: – „Piotrze, czy Mnie miłujesz?”. A Piotr odpowiedział Chrystusowi, że przecież On wie, że Go miłuje. Gdy tak odpowiedział trzy razy, Chrystus powiedział: – „Skoro Mnie kochasz, paś owce moje”. To tak jakby powiedział: „Po tym, jak będziesz pasł moje owce, poznam, czy mnie miłujesz.
> więcej
Franciszek do neoprezbiterów: nie przyjmujmy mentalności menadżera, ale sługi
2015-04-26
Pilnie czytajcie i medytujcie Słowo Pańskie, abyście wierzyli w to, co przeczytaliście, nauczali tego, czego nauczyliście się w wierze, żyli tym, czego nauczacie – mówił Ojciec Święty do neoprezbiterów. - Niech więc pokarmem dla Ludu Bożego będzie wasze nauczanie, niech wasze homilie nie będą nudne. Oby docierały do serc waszych wiernych dzięki temu, że wypływają z głębi waszych serc.
> więcej
Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów
2015-04-18
Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów to stosunkowo młode zgromadzenie. Powstało w 1995 r. Na co dzień korzystają z możliwości, jaką w 2007 r. otworzył przed Kościołem Benedykt XVI, i całą liturgię sprawują w nadzwyczajnej, czyli przedsoborowej formie rytu rzymskiego.
> więcej
Weekendowe warsztaty chorałowe
2015-04-17
Szkoła św. Benedykta organizuje w terminie 8-10 maja 2015 r. weekendowe warsztaty chorałowe w Sanktuarium Róży Duchownej k. Gostynia. W programie nauka pieśni i propriów eucharystycznych, wykłady i nabożeństwa.
> więcej
88. urodziny Benedykta XVI
2015-04-16
Papież Franciszek odprawił poranną Mszę w intencji Benedykta XVI, który kończy dziś 88. lat. Przypominając o urodzinach Papieża-seniora zachęcił do modlitwy w jego intencji, by Pan go wspierał i dawał mu wiele radości i szczęścia. Abp Georg Gänswein, wieloletni sekretarz Benedykta XVI podkreśla, że Papież-emeryt mimo ograniczeń zdrowotnych spowodowanych wiekiem prowadzi szeroką korespondencję i wiele się modli. Nie tylko w intencji obecnego pontyfikatu, ale także ludzi z całego świata.
> więcej
Pierwszy obraz Pana Jezusa Miłosiernego z 1934r.
2015-04-12
Ksiądz Sopoćko zlecił malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego na początku 1934 r. wileńskiemu artyście malarzowi prof. Eugeniuszowi Kazimirowskiemu. Mieszkanie i pracownia Kazimirowskiego mieściły się w tym samym budynku, w którym mieszkał ks. Sopoćko. Siostra Faustyna, która przez cały czas malowania obrazu przebywała w Wilnie, przychodziła do pracowni malarskiej, aby przekazywać szczegóły dotyczące wyglądu obrazu.
> więcej
Święto Miłosierdzia Bożego w Dzienniczku św. Faustyny
2015-04-11
Pan Jezus do siostry Faustyny: "Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę – córko Moja. W święto Moje – w święto Miłosierdzia, będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię." (Dz 206)
> więcej
Zmartwychwastanie Pańskie w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich
2015-04-06
"Nadeszła wreszcie chwila tak uroczysta dla całego świata, chwila zmartwychwstania Zbawiciela. Ujrzałam najświętszą duszę Jezusa, unoszącą się nad grotą między dwoma Aniołami z hufców wojowniczych, otoczoną zastępem zjawisk świetlanych. Przeniknąwszy skałę, opuściła się dusza na święte zwłoki i pochyliwszy się niejako nad nimi, stopiła się z nimi w jedną całość..."
> więcej
Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich
2015-03-28
Obszerny opis uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy zawarty jest w zapiskach Klemensa Brentano. Zostały one zredagowane na podstawie widzeń Anny Katarzyny Emmerich, którą papież Jan Paweł II w 2004 r. ogłosił błogosławioną.
> więcej
Służba mężczyzn i chłopców przy ołtarzu
2015-03-10
Już w liście apostolskim Mulieris dignitatem św. Jan Paweł II przypomina nam o zasadzie: „łaska nie przeocza nigdy natury, ani jej nie unicestwia, ale przeciwnie: udoskonala ją i uszlachetnia”. Rola płci w Kościele zgodnie z zamysłem Bożym nie zostaje obalona, lecz to na niej buduje się i udoskonala komplementarność(...) Kobiety doskonalej niż mężczyźni reprezentują Kościół jako Oblubienicę; mężczyźni doskonalej niż kobiety reprezentują Chrystusa jako Oblubieńca, szczególnie w roli kapłana.
> więcej
Godzina święta
2015-03-04
Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r.
> więcej
Nie ma wyższej radości...
2015-03-02
Sł.B. Rozalia Celakówna: Zaręczam, że nie ma wyższej radości nad tą, która wypływa z miłosnego i chętnego dźwigania krzyża codziennego. Prawda, że natura prosi nieraz o miłosierdzie dla siebie, ale ochotne poddanie się Woli Bożej z wdzięcznością i miłością napełnia duszę niezmiernym zadowoleniem wewnętrznym. I tylko tu, na tej drodze całkowitego oddania się bez zastrzeżeń, możemy się cieszyć prawdziwą wolnością i swobodą, która jest udziałem dzieci Bożych.
Skarbiec Tradycji przyciąga do Chrystusa
2015-02-23
"Taka forma celebracji niesamowicie ubogaca życie wewnętrzne wiernych uczestniczących w takich Mszach św. Jest to dla mnie forma Nowej Ewangelizacji, która w niezwykły sposób przyciąga ludzi młodszych i starszych do liturgii i Kościoła. Korzystam zatem ze skarbca Tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego, aby przyciągać do Chrystusa" -powiedział w rozmowie z Polonia Christiana ks. Paweł Korupka, opiekun Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”.
> więcej
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w wizji Sł.B. Rozalii Celakówny
2015-02-09
Gdy Rozalia pracując w Klinice Okulistycznej doświadczała ogromnego zniechęcenia do życia wewnętrznego ukazała jej się św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiąc: "Przyszłam ci powiedzieć, co masz czynić, aby w krótkim czasie stać się świętą..."
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil