17. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Kapłanie na wieki. Zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka.
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą.
Jezu, Kapłanie wielki.
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony.
Jezu, Kapłanie naszego wyznania.
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien.
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku.
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych.
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany.
Jezu, Kapłanie wierny.
Jezu, Kapłanie miłosierny.
Jezu, Kapłanie dobroczynny.
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi.
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały.
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba.
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości.
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga.
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją.
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga.
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi.
Jezu, Ofiaro święta.
Jezu, Ofiaro niepokalana.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga.
Jezu, Ofiaro przejednania.
Jezu, Ofiaro uroczysta.
Jezu, Ofiaro chwały.
Jezu, Ofiaro pokoju.
Jezu, Ofiaro przebłagania.
Jezu, Ofiaro zbawienia.
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga.
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła.
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana.
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Bądź nam miłościw. Przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego. Wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła.
Od grzechu świętokradztwa.
Od ducha niepowściągliwości.
Od pogoni za pieniądzem.
Od wszelkiej chciwości.
Od złego używania majątku kościelnego.
Od miłości świata i jego pychy.
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic.
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem.
Przez Twego kapłańskiego ducha.
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego.
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą.
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów.

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego.
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę.
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył.
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił.
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył.
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy.
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili.
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości.
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył.
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy.

Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Św. Józef Sebastian Pelczar
Rozmyślania o życiu kapłańskim
Rozmyślania
o życiu kapłańskim

Twoja Msza
Twoja Msza
Książka - komiks
o Mszy Świętej
w nadzwyczajnej formie
rytu rzymskiego

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil