17. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

ze Świata

Kard. Castrillon Hoyos: Wywiad o tradycyjnej Mszy św. - uzupełniony

2008-06-17

Dario Kard. Castrillon Hoyos, przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei spotkał się w Londynie na konferencji prasowej z dziennikarzami, przygotowując się do odprawienia Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w katedrze Westminster, gdzie żaden kardynał nie celebrował przedsoborowej liturgii od 40 lat.
 
Przedstawiamy fragmenty zapisu konferencji:
 
Reuters: W niektórych częściach świata wydaje się być widoczny opór części lokalnych biskupów przed udzieleniem wiernym pełnej wolności celebrowania w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Co Ksiądz Kardynał poradzi tym wiernym?
 
Kard. Castrillon: Aby sprawa była jasna: Wiele trudności wynika z tego, że oni nie znają realiów Rytu Gregoriańskiego - to jest właściwa nazwa formy nadzwyczajnej, ponieważ ta Msza nigdy nie została zakazana, nigdy. Dziś dla wielu biskupów jest to trudna sprawa, ponieważ nie mają księży, którzy znaliby łacinę. Wiele seminariów oferuje bardzo mało godzin łaciny - zbyt mało aby dać niezbędne przygotowanie do właściwego sposobu celebracji  w nadzwyczajnej formie. Inni znów myślą, że Ojciec Święty przeciwstawia się Drugiemu Soborowi Watykańskiemu. To jest absolutna ignorancja. Ojcowie soborowi nigdy nie celebrowali innej Mszy św. niż gregoriańska. Nowa Msza św. przyszła po Soborze... Ojciec Święty, który jest teologiem i który uczestniczył w przygotowaniach do Soboru działa dokładnie zgodnie z Soborem, oferując wolność do różnych sposobów celebracji. Ryt gregoriański był liturgią Kościoła przez ponad tysiąc lat. Inni mówią, że nie można celebrować plecami do ludu. To jest niedorzeczne. Syn Boży ofiarował siebie Ojcu zwrócony twarzą do Ojca. To nie jest przeciwko ludziom. To jest dla ludzi.
 
Damian Thompson (Telegraph): Wasza Eminencjo, czy Papież chciałby aby Ryt Gregoriański był wprowadzony do zwykłych parafii, w których jest dotychczas nieznany?
 
Kard. Castrillon: Tak, oczywiście. Nie możemy celebrować bez znajomości języka, symboliki gestów, sposobu w jaki przebiega liturgia i niektóre instytucje Kościoła pomagają w nauce tego wszystkiego.
 
DT: Czy więc Papież chciałby widzieć wiele zwykłych parafii, w których jest odprawiana Msza trydencka?
 
Kard. Castrillon: Wszystkie parafie. Nie "wiele" - ale wszystkie parafie, ponieważ jest to dar od Boga. On oferuje te bogactwa i jest bardzo istotne aby nowe pokolenia znały przeszłość Kościoła. Ten rodzaj liturgii jest tak dostojny, tak piękny - to najgłębszy teologicznie sposób aby wyrażać naszą Wiarę. Liturgia, muzyka, architektura, malarstwo sprawiają w całości, że to jest skarb. Ojciec Święty pragnie zaoferować wszystkim ludziom tę możliwość, nie tylko dla tych nielicznych grup, które się jej domagają, ale tak, aby każdy w Kościele Katolickim znał ten sposób celebrowania Mszy świętej.
 
Anna Arco (The Catholic Herald): Czy w związku z powyższym, Wasza Eminencja chciałby aby wszystkie seminaria Anglii i Walii uczyły swoich seminarzystów jak celebrować w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego?
 
Kard. Castrillon: Chciałbym i to będzie konieczne. Piszemy do seminariów i jesteśmy zgodni w tym, że musimy dogłębnie przygotować nie tylko nauczanie rytu, ale również teologii, filozofii, łaciny...
 
DT: Jakie powinny być praktyczne kroki dla zwykłych parafii [aby się przygotować do Rytu Gregoriańskiego] ?
 
Kard. Castrillon: Niech proboszcz wybierze godzinę celebracji Mszy św. w niedzielę i przygotuje, wraz z katechetami, wspólnotę, aby rozumieli Mszę św., docenili potęgę ciszy, powagę świętych czynności w obliczu Boga, głębię teologii, odkrywali jak i dlaczego kapłan reprezentuje Osobę Chrystusa, nauczyli modlić się z kapłanem.
 
Elena Curti (The Tablet): W Motu proprio Papież kładzie nacisk na jeden ryt w dwu formach i opisuje ryt trydencki jako "nadzwyczajny". Nadzwyczajny znaczy "wyjątkowy" - nie coś, co celebrujemy w każdą niedzielę.
 
Kard. Castrillon: Nie "wyjątkowy". Nadzwyczajny znaczy "nie zwyczajny" a nie "wyjątkowy".
 
EC: Czy w takiej sytuacji zastąpi on nową liturgię? Czy powinniśmy się cofać?
 
Kard. Castrillon: To nie jest cofanie się: to jest czerpanie ze skarbu, który istnieje, ale nie był udostępniony. Lecz to wymaga czasu. Wprowadzenie reform Drugiego Soboru Watykańskiego zajęło całe lata. Potrzeba czasu, aby zrozumieć wielką głębię starej liturgii. Ojciec Święty nie powraca do przeszłości; On bierze skarb z przeszłości aby zaofiarować go równolegle i ubogacić celebrację w nowym rycie.
 
DT: Czy będzie wyjaśnienie do Motu proprio?
 
Kard. Castrillon: Nie tyle wyjaśnienie samego Motu proprio, co zagadnień poruszonych w Motu proprio, tj. kalendarz liturgiczny, święcenia subdiakonatu, sposób użycia szat liturgicznych, post eucharystyczny.
 
DT: A co ze "stabilną grupą"?
 
Kard. Castrillon: To sprawa zdrowego rozsądku... W każdej diecezji znajdziemy być może 3 lub 4 osoby. To jest stabilna grupa... Nie jest możliwe odprawiać Mszę św. dla dwóch osób - ale dwie tu, dwie tam, dwie gdzieś jeszcze - dla nich można odprawić. To jest stabilna grupa.
 
DT: Z różnych parafii?
 
Kard. Castrillon: Nie ma żadnego problemu. Taki jest nasz świat. Menedżerowie przedsiębiorstw nie mieszkają w jednym miejscu a stanowią stabilną grupą.
 
 
 


Źródło: Telegraph  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Ofiara Mszy Świętej
w Tajemnicach i Cudach
Ofiara Mszy Świętej w Tajemnicach i Cudach
ks. A. Reiners

abp Fulton Sheen
Życie Jezusa Chrystusa
Życie
Jezusa Chrystusa

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil