17. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo


Nie ma większego nieszczęścia niż grzech śmiertelny. Trzeba się go obawiać i unikać go bardziej niż wszelkich nieszczęść doczesnych. Ustrzeżenie się grzechu śmiertelnego jest pierwszym i bezpośrednim celem poniższego nabożeństwa. Polega ono na odmawianiu rano i wieczorem trzech Zdrowaś Maryjo: pierwszego ku czci Potęgi jaką Matka Boża otrzymała od Boga Ojca, drugiego - Mądrości od Syna Bożego i trzeciego - Miłosierdzia od Ducha Świętego. Poprzez ich odmawianie uzyskuje się nie tylko łaskę wytrwania w dobrym aż do końca, to jest łaskę szczęśliwej śmierci, ale także łaskę zachowania czystości i nabycia cnót oraz łask, jakich dla siebie potrzebujemy.

Królowa AniołówTrzy Zdrowaś Maryjo należy odmawiać rano i wieczorem, najlepiej zaraz po wstaniu, aby uprosić sobie opiekę Matki Niebieskiej. Wieczorem – przed samym udaniem się na spoczynek. W ten sposób spędzimy dzień i noc pod opieką Matki Najświętszej. Co do usposobienia wewnętrznego – doskonałe spełnienie tej praktyki wymaga, żeby myśleć o Trzech Osobach Trójcy Przenajświętszej i żeby każdej z nich dziękować za przywileje udzielone Najświętszej Pannie. Błagać tę dobrą Matkę by nam wyjednała pomoc Ojca, Syna i Ducha Świętego w życiu i przy śmierci.

Zdrowaś Maryjo dobrze odmówione, to jest z uwagą i pobożnością jest według świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki; jest młotem, który go miażdży; jest uświęceniem duszy, weselem Aniołów, pieśnią wybranych, „hymnem Nowego Przymierza”, pociechą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.

Po Zdrowaś Maryjo należy odmówić z całą gorącością ducha i z żywym pragnieniem, by prośba nasza była wysłuchana, ten krótki akt strzelisty: „O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

Skuteczność tego nabożeństwa powinna skłonić wszystkich czcicieli Matki Bożej, do jego szerzenia.

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny:
Dzień Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. W czasie Mszy św. usłyszałam szelest szat i ujrzałam Matkę Najświętszą w dziwnej, pięknej jasności. Szata Jej biała z szarfą niebieską — która mi powiedziała: Wielką mi radość sprawiasz, kiedy wielbisz Trójcę Św. za udzielone mi łaski i przywileje — i znikła zaraz. (Dz. 564)

 

Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo

 

 

 

 

 

Szeroki opis, historię, świadectwa oraz nowennę Trzech Zdrowaś Maryjo zawiera książeczka „Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo” - podstawa wydania: Siostry Wizytki, Kraków 1939r.  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Maria z Agredy
Mistyczne Miasto Boże
Mistyczne Miasto Boże

czyli żywot Matki Boskiej
według objawień

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil