31. marca A.D. 2015 Wtorek Wielkiego Tygodnia
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    


Niedziela Palmowa w Watykanie: Styl chrześcijanina to pokora i służba
2015-03-29
Pokora oznacza służbę, oznacza pozostawienie miejsca dla Boga, rezygnację z samego siebie, ogołocenia się, jak mówi Pismo – mówił Ojciec Święty. - To jest największe upokorzenie. Istnieje inna droga, sprzeczna z drogą Chrystusa: światowość. Światowość oferuje nam drogę próżności, pychy, sukcesu... Jest inną drogą. Zły duch zaproponował ją także Jezusowi, kiedy był On czterdzieści dni na pustyni.
> więcej
Papieska katecheza w uroczystość Zwiastowania
2015-03-25
25 marca obchodzimy w Kościele uroczyście Zwiastowanie, początek tajemnicy Wcielenia. Archanioł Gabriel nawiedził pokorną dziewczynę z Nazaretu i ogłosił jej, że pocznie i porodzi Syna Bożego. Poprzez tę zapowiedź Pan oświeca i umacnia wiarę Maryi, podobnie jak to uczyni później w przypadku jej oblubieńca Józefa, aby Jezus mógł się urodzić w rodzinie ludzkiej...
> więcej
Katecheza papieża Franciszka o dzieciach
2015-03-18
Po omówieniu różnych postaci życia rodzinnego - matki, ojca, dzieci, rodzeństwa, dziadków - chciałbym zakończyć tę pierwszą grupę katechez o rodzinie, mówiąc o dzieciach. Uczynię to w dwóch etapach: dzisiaj skupię się na wielkim darze, jakim są dzieci dla ludzkości. To prawda – i dziękuję za wasze oklaski - gdyż dzieci są wielkim darem dla ludzkości, ale są także wielkimi wykluczonymi, bo nawet nie pozwalają im się narodzić!
> więcej
Rozważanie Franciszka przed modlitwą Anioł Pański
2015-03-15
Niech Maryja, Matka miłosierdzia, wleje nam w serca pewność, że jesteśmy kochani przez Boga. Niech będzie blisko nas w chwilach trudności i obdarowuje nas uczuciami swego Syna, aby nasza wielkopostna wędrówka stała doświadczeniem przebaczenia, gościnności i miłosierdzia.
> więcej
Modlitwa dziadków i osób starszych jest wielkim darem dla Kościoła!
2015-03-11
Jakże jest piękne pobudzenie otuchy, jakie udaje się osobie starszej przekazać młodzieży, która poszukuje sensu życia i wiary! To naprawdę misja dziadków, powołanie osób starszych. Słowa dziadków do młodych mają w sobie coś specjalnego. Słowa, które moja babcia przekazała mi na piśmie w dniu moich święceń kapłańskich nadal zawsze noszę ze sobą w brewiarzu i często je czytam - Franciszek.
> więcej
Błogosławieństwo i podziękowanie od papieża w Dniu Kobiet
2015-03-08
Dziś 8 marca, pozdrawiam wszystkie kobiety, które każdego dnia starają się budować społeczeństwo bardziej ludzkie i gościnne. Po bratersku dziękuję tym wszystkim, które na tysiące sposobów świadczą Ewangelię i pracują w Kościele. Modlę się dziś szczególnie i błogosławię wszystkim kobietom obecnym tu na placu i dla wszystkich kobiet! Serdecznie pozdrawiam.
> więcej
Jest tylko jedno centrum: Jezus Chrystus!
2015-03-07
Moralność chrześcijańska jest pełną wzruszenia odpowiedzią wobec miłosierdzia zaskakującego, nieprzewidzianego, wprost «niesprawiedliwego» według ludzkich kryteriów, okazanego mi przez Kogoś, kto mnie zna, kto zna moje zdrady, ale mimo to mnie kocha, szanuje, obejmuje, wzywa na nowo, pokłada we mnie nadzieję, oczekiwania.
> więcej
Rozważanie papieża przed modlitwą Anioł Pański
2015-03-01
Trzeba być gotowym, by «stracić swoje życie», oddając je, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i spotkali się w wiecznej szczęśliwości. Droga Jezusa zawsze prowadzi nas do szczęścia. Nie zapominajmy o tym: Droga Jezusa zawsze prowadzi nas do szczęścia! Po drodze będzie krzyż, próby, ale na końcu zawsze szczęście. Jezus nas nie oszukuje! Obiecał nam szczęście i nam je da, jeśli tylko będziemy chodzili Jego drogami” - mówił dziś papież Franciszek.
> więcej
Pustynia Wielkiego Postu
2015-02-22
Oto znaczenie tej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu: stanowcze wprowadzenie nas na drogę Jezusa, drogę, która nas prowadzi do życia. A ta droga Jezusowa przechodzi przez pustynię. Pustynia jest miejscem, gdzie można usłyszeć głos Boga i głos kusiciela. W hałasie, w zamieszaniu nie można tego uczynić; słyszymy jedynie głosy powierzchowne. Tymczasem na pustyni możemy zejść w głąb, gdzie naprawdę rozgrywa się nasz los...
> więcej
Benedykt XVI na konsystorzu i papieskie niedzielne rozważanie
2015-02-15
„Ewangelia o uzdrowieniu trędowatego mówi nam dzisiaj, że jeśli chcemy być prawdziwymi uczniami Jezusa, jesteśmy wezwani, by w zjednoczeniu z Nim stawać się narzędziami Jego miłosiernej miłości, przezwyciężając wszelką marginalizację – kontynuował Franciszek. – By być «naśladowcami Chrystusa» wobec ubogiego czy chorego(...)
> więcej
Anioł Pański: o pierwszeństwie Słowa Bożego
2015-02-01
Ewangelia głoszona przez Jezusa jest słowem życia, które czyni człowieka wolnym, także od zniewalających go duchów nieczystych. Przypomniał o tym Papież podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. W rozważaniu poprzedzającym maryjną modlitwę Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której opisana jest scena z synagogi w Kafarnaum, gdzie Jezus naucza i uzdrawia opętanego.
> więcej
Papież na Anioł Pański: Pan Jezus pragnie naszej jedności
2015-01-25
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii. Zauważył, że Jezus rozpoczyna swą działalność publiczną, kiedy Herod uwięził św. Jana Chrzciciela i uciszył jego prorocki głos. Właśnie wtedy Jezus decyduje się głosić wszystkim, a zwłaszcza ubogim, Ewangelię Bożą.
> więcej
Papieskie podsumowanie podróży do Sri Lanki i na Filipiny
2015-01-21
Na zawsze zachowam w moim sercu pamięć o świątecznym powitaniu przez tłumy - w niektórych przypadkach wręcz ogromne - które towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom tej podróży. Wydarzeniem kulminacyjnym mojego pobytu w Sri Lance była kanonizacja wielkiego misjonarza, św. Józefa Vaza - wspomniał dziś Ojciec Święty.
> więcej
Papież na Anioł Pański
2015-01-11
Ten, kto jest głuchy na Ducha Świętego, staje się też niemy i nie może ewangelizować – przypomniał Papież w niedzielnym rozważaniu na Anioł Pański. W niedzielę chrztu Pańskiego Papież wyjaśnił, jakie było faktyczne znaczenie tego wydarzenia. Na początku skupił się na otwartym niebie, które opisuje ewangelista Marek.
> więcej
Nowi kardynałowie i rozważanie papieża Franciszka
2015-01-04
Maryja podczas swojego ziemskiego życia zaznała niemałych trudności związanych z codziennym trudem życia. Ale nigdy nie straciła pokoju serca, owocu ufnego zawierzenia Bożemu miłosierdziu. Każdy nas powinien podejmować gesty braterstwa wobec bliźniego, zwłaszcza wobec tych, którzy doświadczają napięć w rodzinie czy też wszelkiego rodzaju nieporozumień. Te małe gesty są bardzo cenne: mogą stać się ziarnami dającymi nadzieję mówił papież Franciszek w dzisiejszym rozważaniu.
> więcej


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Poemat Boga-Człowieka
Maria Valtorta "Poemat Boga-Człowieka"
Maria Valtorta

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil