19. grudnia A.D. 2014 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    


Anioł Pański: na czym polega chrześcijańska radość?
2014-12-14
"W Nim jest możliwe znalezienie wewnętrznego pokoju i siły, by sprostać różnym życiowym sytuacjom, nawet tym najcięższym i najtrudniejszym. Nigdy nie słyszano o smutnym świętym czy o jakiejś świętej o grobowej minie. Nigdy o czymś takim nie słyszano! To byłaby niedorzeczność. Chrześcijanin to ktoś, kto ma serce wypełnione pokojem, bo umie złożyć swoją radość w Panu nawet wtedy, gdy przechodzi trudne chwile w życiu." - mówił Franciszek.
> więcej
Audiencja ogólna: o ostatnim synodzie na temat rodziny
2014-12-10
Obecnie rozpoczynamy nowy cykl dotyczący tematu rodziny, wpisujący się w ten okres pomiędzy dwoma Zgromadzeniami Synodu poświęconemu tej ważnej rzeczywistości. Dlatego (...)pragnę dziś wyjść właśnie od Zgromadzenia Synodalnego, które odbyło się w październiku. Ważne jest przypomnienie, jak się ono odbyło i co wypracowało.
> więcej
Papież na Anioł Pański: dzisiaj potrzeba świadków miłosierdzia i czułości Pana
2014-12-07
Ta niedziela wyznacza drugi etap okresu Adwentu, wspaniałego czasu rozbudzającego w nas oczekiwanie powrotu Chrystusa oraz wspomnienie jego historycznego przyjścia. Dzisiejsza liturgia przedstawia nam orędzie pełne nadziei. Jest to zachęta Pana wyrażona ustami proroka Izajasza: „Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg”.
> więcej
Audiencja ogólna: zdążamy do 'nowego nieba' i 'nowej ziemi'
2014-11-26
„Nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości ani też sposobu przemiany wszechświata. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona przez grzech, ale jesteśmy pouczani, że Bóg przygotowuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość wypełni i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, istniejące w sercach ludzkich”- konstytucja "Gaudium et spes".
> więcej
Watykan: kanonizacja w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
2014-11-23
„Zbawienie nie zaczyna się od wyznania królewskiego majestatu Chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia, za pośrednictwem których zbudował On Królestwo – mówił Ojciec Święty. – Kto ich dokonuje, ukazuje, że przyjął królewski majestat Jezusa, bo uczynił miejsce w swoim sercu na Bożą miłość. O zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości, z bliskości i czułości wobec braci - mówił dziś papież Franciszek.
> więcej
Środowa katecheza papieska: O powszechnym powołaniu do świętości
2014-11-19
Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym przeżywając z radością twoje oddanie i posługę. Jesteś żonaty czy zamężna? Bądź świętym kochając i troszcząc się o swojego męża lub żonę, tak jak to Chrystus uczynił wobec Kościoła. Jesteś osobą ochrzczoną, która nie zawarła małżeństwa? Bądź świętym pracując uczciwie i kompetentnie, dając swój czas w służbie braciom.
> więcej
Anioł Pański: talenty otrzymane od Boga
2014-11-16
Jezus nie żąda od nas, byśmy zachowali Jego łaskę w kasie pancernej, ale chce, abyśmy używali jej z pożytkiem dla innych. Wszystkie dobra, jakie otrzymaliśmy są po to, aby je dać innym. W ten sposób się pomnażają. To tak, jakby nam powiedział: „Oto moje miłosierdzie, moja czułość, moje przebaczenie: weź je i obficie z nich korzystaj”. A my, co z tym zrobiliśmy? Kogo „zaraziliśmy” naszą wiarą? Ile osób podnieśliśmy na duchu naszą nadzieją? - mówił dziś Franciszek.
> więcej
Audiencja ogólna: Biskupstwo jest służbą
2014-11-05
W obecności i posłudze biskupów, prezbiterów i diakonów możemy rozpoznać prawdziwe oblicze Kościoła: jest on Świętą Matką Kościołem Hierarchicznym. Naprawdę poprzez tych braci, wybranych przez Pana i konsekrowanych sakramentem święceń, Kościół wypełnia swoje macierzyństwo(...) - mówił papież podczas audiencji ogólnej.
> więcej
Anioł Pański: módlcie się o pokój w Jerozolimie
2014-11-01
O rzeczach ostatecznych człowieka, które przypominają liturgiczne obchody dwóch pierwszych dni listopada, mówił Papież podczas południowego spotkania z wiernymi. Poprosił również o modlitwę o pokój w Jerozolimie, gdzie w ostatnich dniach dochodzi do poważnych napięć.
> więcej
Audiencja ogólna: Wszyscy jesteśmy grzesznikami
2014-10-29
Drodzy bracia i siostry, często jako Kościół doświadczamy naszej kruchości i ograniczeń. Wszyscy jesteśmy słabi i ograniczeni, wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy. Nikt spośród nas nie może powiedzieć, że nie jest grzesznikiem. Jeśli ktoś spośród nas nie czuje się grzesznikiem, niech podniesie rękę – zobaczymy jak jest ich wielu!
> więcej
Responsa ad quaestiones
2014-10-27
W 2007 r. oprócz motu proprio Summorum Pontificum ukazał się jeszcze inny ważny dokument, o którym warto pamiętać. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała "Responsa ad quaestiones" - Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele.
> więcej
Papież na Anioł Pański: miłość jest miarą wiary
2014-10-26
Już w Starym Testamencie wymóg bycia świętymi, na obraz Boga, który jest święty, zawierał także obowiązek opieki nad osobami najsłabszymi, takimi jak cudzoziemiec, sierota czy wdowa. Nie możemy już więcej oddzielać życia religijnego od służby na rzecz braci, tych konkretnych braci, których spotykamy.
> więcej
Audiencja ogólna: katecheza o mistycznym ciele Chrystusa
2014-10-22
O Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa mówił Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W głównej katechezie Ojciec Święty wyszedł od wizji proroka Ezechiela, gdzie Bóg ożywia ludzkie kości, czyniąc z nich wielkie wojsko. Jak zaznaczył Papież, to symbol Kościoła, arcydzieło Ducha Świętego dającego nowe życie wierzącym i czyniącego z nich zastęp ludzi gotowych służyć jeden drugiemu.
> więcej
Audiencja ogólna: "Bądźmy czujni!" - katecheza eschatologiczna
2014-10-15
Drodzy bracia i siostry, oczekujemy, że Jezus powróci! Kościół-oblubienica oczekuje swojego oblubieńca! Musimy więc bardzo szczerze postawić sobie pytanie: czy jesteśmy naprawdę czytelnymi i wiarygodnymi świadkami tej nadziei? Czy nasze wspólnoty żyją nadal obecnością Pana Jezusa i żarliwym oczekiwaniem Jego przyjścia, czy też może wydają się zmęczone, zdrętwiałe, obarczone trudem i rezygnacją?
> więcej
Audiencja ogólna: Zły usiłuje podzielić Kościół
2014-10-08
Podziały między chrześcijanami, zadając ranę Kościołowi, zadają też ranę Chrystusowi, my podzieleni zadajemy Chrystusowi ranę: Kościół jest bowiem ciałem, którego Chrystus jest głową. Dobrze wiemy, jak bardzo Jezusowi leżało na sercu, aby Jego uczniowie trwali zjednoczeni w Jego miłości.(...)Kościół podczas swego pielgrzymowania w dziejach kuszony jest przez Złego, który usiłuje go podzielić...
> więcej

wyświetlono pozycje od 1 do 15 z 16 ilość stron: 2
  [ 1 ]   2     » 
    na koniec » 


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Poemat Boga-Człowieka
Maria Valtorta "Poemat Boga-Człowieka"
Maria Valtorta

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil