11. lutego A.D. 2016 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    


Watykan: Franciszek posłał Misjonarzy Miłosierdzia
2016-02-10
„Obyście pomogli otworzyć drzwi serc, żeby przezwyciężyć wstyd i nie uciekać od światła. Niech wasze ręce błogosławią i pocieszają jak ojcowskie dłonie i niech leczą rany”. Tymi słowami Papież rozesłał na świat ponad tysiąc Misjonarzy Miłosierdzia. Uczynił to w czasie liturgii Środy Popielcowej, która wyjątkowo nie była sprawowana w bazylice św. Sabiny na Awentynie, tylko w Watykanie przy relikwiach świętych spowiedników: Pio z Pietrelciny i Leopolda Mandića.
> więcej
Przesłanie papieża na Wielki Post
2016-02-10
Wszyscy jesteśmy goszczeni przez Pana, oczekując niebieskiej ojczyzny, powołani by czynić możliwym do życia i ludzkim goszczący nas świat. A jakże wiele „pierwocin” mógłby dać ten, któremu się poszczęściło ludziom przeżywającym trudności. Ile pierwocin! Pierwociny to nie tylko owoce pól, ale także wszelkich innych produktów pracy, wynagrodzeń, oszczędności, wielu posiadanych rzeczy, które niekiedy są marnowane - powiedział dzisiaj papież Franciszek.
> więcej
Rozważane papieża Franciszka o powołaniu pierwszych uczniów
2016-02-07
Taka jest logika, która kieruje misją Jezusa i Kościoła: wyruszenie na poszukiwanie, „łowienie” mężczyzn i kobiet - nie, aby uprawiać prozelityzm - lecz aby wszystkim przywrócić pełną godność i wolność przez odpuszczenie grzechów. Oto istota chrześcijaństwa: szerzenie odradzającej i bezinteresownej miłości Boga, z postawą przyjęcia i miłosierdzia wobec wszystkich, aby każdy mógł spotkać czułą troskę Boga i miał pełnię życia.
> więcej
Niedzielne rozważane papieża Franciszka
2016-02-01
W prawdziwej religii chodzi o przyjęcie objawienia Boga, który jest Ojcem i który troszczy się o każde ze swych stworzeń, nawet najmniejszych i nieznaczących w oczach ludzi. Na tym właśnie polega misja prorocka Jezusa: na głoszeniu, że żadna ludzka kondycja nie może stanowić powodu do wykluczenia z serca Ojca, i że jedynym przywilejem w oczach Boga jest to, aby nie mieć żadnych przywilejów, nie mieć protektorów, powierzyć się w Jego ręce.
> więcej
Rozważane papieża Franciszka o cudzie w Kanie Galilejskiej
2016-01-17
Cud w Kanie dotyczy nie tylko nowożeńców. Każdy człowiek jest powołany, aby spotkać Pana w swoim życiu. Wiara chrześcijańska jest darem, który otrzymujemy wraz z chrztem i który pozwala nam spotkać Boga. Wiara przechodzi przez okresy radości i smutku, światła i ciemności, jak w każdym autentycznym doświadczeniu miłości.
> więcej
Niedzielne rozważane papieża Franciszka
2016-01-10
W tę niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy święto Chrztu Jezusa i z wdzięcznością wspominamy swój własny chrzest. W tym kontekście dziś rano ochrzciłem 26 niemowląt: módlmy się za nie! Ewangelia przedstawia nam Jezusa w wodach Jordanu, pośród wspaniałego Objawienia Bożego. Św. Łukasz pisze: "Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił(...)
> więcej
Niedzielne rozważane papieża Franciszka
2016-01-03
Z odnowionym porywem synowskiego zawierzenia, powierzamy się jeszcze raz Maryi: Jej słodki obraz Matki Jezusa i naszej matki kontemplujemy w tych dniach w żłóbku. Nasza postawa wobec Niej, którą sam Jezus dał nam za Matkę, jest tą samą jak apostoła Jana, o którym powiedziano: „i od tej chwili uczeń wziął ją do siebie”.
> więcej
Spowiedź w Roku Miłosierdzia
2015-12-20
Przypominamy: Ojciec Święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów w trwającym właśnie Roku Jubileuszowym do rozgrzeszania z grzechu aborcji. Postanowił też, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.
> więcej


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Poemat Boga-Człowieka
Maria Valtorta "Poemat Boga-Człowieka"
Maria Valtorta

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil