23. maja A.D. 2015 W tradycyjnej liturgii :   Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    


Franciszek o pięknie małżeństwa i pozdrowienia dla Polaków
2015-05-07
W naszym cyklu katechez na temat rodziny poruszymy dzisiaj bezpośrednio piękno chrześcijańskiego małżeństwa. Nie jest ono jedynie ceremonią, sprawowaną w kościele, z kwiatami, suknią ślubną, zdjęciami. Małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem, który odbywa się w Kościele, a także budującym Kościół, dając początek nowej wspólnocie rodzinnej - mówił papież podczas audiencji.
> więcej
Franciszek do neoprezbiterów: nie przyjmujmy mentalności menadżera, ale sługi
2015-04-26
Pilnie czytajcie i medytujcie Słowo Pańskie, abyście wierzyli w to, co przeczytaliście, nauczali tego, czego nauczyliście się w wierze, żyli tym, czego nauczacie – mówił Ojciec Święty do neoprezbiterów. - Niech więc pokarmem dla Ludu Bożego będzie wasze nauczanie, niech wasze homilie nie będą nudne. Oby docierały do serc waszych wiernych dzięki temu, że wypływają z głębi waszych serc.
> więcej
Katecheza papieża Franciszka o relacji mężczyzna-kobieta
2015-04-22
Grzech rodzi nieufność i podział między mężczyzną a kobietą. Ich relacja zostaje naruszona tysiącami form krętactwa i podległości, oszukańczego uwodzenia i upokarzającej arogancji, aż po te najbardziej dramatyczne i gwałtowne. Pomyślmy na przykład o negatywnych skrajnych kulturach patriarchalnych...
> więcej
88. urodziny Benedykta XVI
2015-04-16
Papież Franciszek odprawił poranną Mszę w intencji Benedykta XVI, który kończy dziś 88. lat. Przypominając o urodzinach Papieża-seniora zachęcił do modlitwy w jego intencji, by Pan go wspierał i dawał mu wiele radości i szczęścia. Abp Georg Gänswein, wieloletni sekretarz Benedykta XVI podkreśla, że Papież-emeryt mimo ograniczeń zdrowotnych spowodowanych wiekiem prowadzi szeroką korespondencję i wiele się modli. Nie tylko w intencji obecnego pontyfikatu, ale także ludzi z całego świata.
> więcej
Papież na audiencji: dzieci nigdy nie są „pomyłką”
2015-04-08
W cyklu katechez o rodzinie dopełniamy dziś refleksję o dzieciach, będących najpiękniejszym owocem błogosławieństwa, jakim Stwórca obdarzył mężczyznę i kobietę. Już mówiliśmy o wielkim darze, jakim są dzieci. Dzisiaj niestety trzeba nam powiedzieć o „historiach cierpień”, jakie musi znosić wiele z nich...
> więcej
Homilia Papieża Franciszka podczas Mszy świętej Wigilii Paschalnej
2015-04-05
Nie można przeżywać Paschy, nie wchodząc w misterium. To nie jest fakt intelektualny, to nie tylko poznanie, przeczytanie... To coś więcej, coś o wiele więcej! „Wejście w misterium” oznacza zdolność do zachwytu i kontemplacji; umiejętność słuchania ciszy i usłyszenia szmeru łagodnego powiewu, w którym mówi do nas Bóg. Wejście w misterium wymaga od nas, byśmy nie bali się rzeczywistości: nie zamykali się w sobie, nie uciekali od tego, czego nie rozumiemy...
> więcej
Niedziela Palmowa w Watykanie: Styl chrześcijanina to pokora i służba
2015-03-29
Pokora oznacza służbę, oznacza pozostawienie miejsca dla Boga, rezygnację z samego siebie, ogołocenia się, jak mówi Pismo – mówił Ojciec Święty. - To jest największe upokorzenie. Istnieje inna droga, sprzeczna z drogą Chrystusa: światowość. Światowość oferuje nam drogę próżności, pychy, sukcesu... Jest inną drogą. Zły duch zaproponował ją także Jezusowi, kiedy był On czterdzieści dni na pustyni.
> więcej
Papieska katecheza w uroczystość Zwiastowania
2015-03-25
25 marca obchodzimy w Kościele uroczyście Zwiastowanie, początek tajemnicy Wcielenia. Archanioł Gabriel nawiedził pokorną dziewczynę z Nazaretu i ogłosił jej, że pocznie i porodzi Syna Bożego. Poprzez tę zapowiedź Pan oświeca i umacnia wiarę Maryi, podobnie jak to uczyni później w przypadku jej oblubieńca Józefa, aby Jezus mógł się urodzić w rodzinie ludzkiej...
> więcej
Katecheza papieża Franciszka o dzieciach
2015-03-18
Po omówieniu różnych postaci życia rodzinnego - matki, ojca, dzieci, rodzeństwa, dziadków - chciałbym zakończyć tę pierwszą grupę katechez o rodzinie, mówiąc o dzieciach. Uczynię to w dwóch etapach: dzisiaj skupię się na wielkim darze, jakim są dzieci dla ludzkości. To prawda – i dziękuję za wasze oklaski - gdyż dzieci są wielkim darem dla ludzkości, ale są także wielkimi wykluczonymi, bo nawet nie pozwalają im się narodzić!
> więcej
Rozważanie Franciszka przed modlitwą Anioł Pański
2015-03-15
Niech Maryja, Matka miłosierdzia, wleje nam w serca pewność, że jesteśmy kochani przez Boga. Niech będzie blisko nas w chwilach trudności i obdarowuje nas uczuciami swego Syna, aby nasza wielkopostna wędrówka stała doświadczeniem przebaczenia, gościnności i miłosierdzia.
> więcej
Modlitwa dziadków i osób starszych jest wielkim darem dla Kościoła!
2015-03-11
Jakże jest piękne pobudzenie otuchy, jakie udaje się osobie starszej przekazać młodzieży, która poszukuje sensu życia i wiary! To naprawdę misja dziadków, powołanie osób starszych. Słowa dziadków do młodych mają w sobie coś specjalnego. Słowa, które moja babcia przekazała mi na piśmie w dniu moich święceń kapłańskich nadal zawsze noszę ze sobą w brewiarzu i często je czytam - Franciszek.
> więcej
Błogosławieństwo i podziękowanie od papieża w Dniu Kobiet
2015-03-08
Dziś 8 marca, pozdrawiam wszystkie kobiety, które każdego dnia starają się budować społeczeństwo bardziej ludzkie i gościnne. Po bratersku dziękuję tym wszystkim, które na tysiące sposobów świadczą Ewangelię i pracują w Kościele. Modlę się dziś szczególnie i błogosławię wszystkim kobietom obecnym tu na placu i dla wszystkich kobiet! Serdecznie pozdrawiam.
> więcej
Jest tylko jedno centrum: Jezus Chrystus!
2015-03-07
Moralność chrześcijańska jest pełną wzruszenia odpowiedzią wobec miłosierdzia zaskakującego, nieprzewidzianego, wprost «niesprawiedliwego» według ludzkich kryteriów, okazanego mi przez Kogoś, kto mnie zna, kto zna moje zdrady, ale mimo to mnie kocha, szanuje, obejmuje, wzywa na nowo, pokłada we mnie nadzieję, oczekiwania.
> więcej
Rozważanie papieża przed modlitwą Anioł Pański
2015-03-01
Trzeba być gotowym, by «stracić swoje życie», oddając je, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i spotkali się w wiecznej szczęśliwości. Droga Jezusa zawsze prowadzi nas do szczęścia. Nie zapominajmy o tym: Droga Jezusa zawsze prowadzi nas do szczęścia! Po drodze będzie krzyż, próby, ale na końcu zawsze szczęście. Jezus nas nie oszukuje! Obiecał nam szczęście i nam je da, jeśli tylko będziemy chodzili Jego drogami” - mówił dziś papież Franciszek.
> więcej
Pustynia Wielkiego Postu
2015-02-22
Oto znaczenie tej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu: stanowcze wprowadzenie nas na drogę Jezusa, drogę, która nas prowadzi do życia. A ta droga Jezusowa przechodzi przez pustynię. Pustynia jest miejscem, gdzie można usłyszeć głos Boga i głos kusiciela. W hałasie, w zamieszaniu nie można tego uczynić; słyszymy jedynie głosy powierzchowne. Tymczasem na pustyni możemy zejść w głąb, gdzie naprawdę rozgrywa się nasz los...
> więcej


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Poemat Boga-Człowieka
Maria Valtorta "Poemat Boga-Człowieka"
Maria Valtorta

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil