01. marca A.D. 2015 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    


Pustynia Wielkiego Postu
2015-02-22
Oto znaczenie tej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu: stanowcze wprowadzenie nas na drogę Jezusa, drogę, która nas prowadzi do życia. A ta droga Jezusowa przechodzi przez pustynię. Pustynia jest miejscem, gdzie można usłyszeć głos Boga i głos kusiciela. W hałasie, w zamieszaniu nie można tego uczynić; słyszymy jedynie głosy powierzchowne. Tymczasem na pustyni możemy zejść w głąb, gdzie naprawdę rozgrywa się nasz los...
> więcej
Benedykt XVI na konsystorzu i papieskie niedzielne rozważanie
2015-02-15
„Ewangelia o uzdrowieniu trędowatego mówi nam dzisiaj, że jeśli chcemy być prawdziwymi uczniami Jezusa, jesteśmy wezwani, by w zjednoczeniu z Nim stawać się narzędziami Jego miłosiernej miłości, przezwyciężając wszelką marginalizację – kontynuował Franciszek. – By być «naśladowcami Chrystusa» wobec ubogiego czy chorego(...)
> więcej
Anioł Pański: o pierwszeństwie Słowa Bożego
2015-02-01
Ewangelia głoszona przez Jezusa jest słowem życia, które czyni człowieka wolnym, także od zniewalających go duchów nieczystych. Przypomniał o tym Papież podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. W rozważaniu poprzedzającym maryjną modlitwę Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której opisana jest scena z synagogi w Kafarnaum, gdzie Jezus naucza i uzdrawia opętanego.
> więcej
Papież na Anioł Pański: Pan Jezus pragnie naszej jedności
2015-01-25
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii. Zauważył, że Jezus rozpoczyna swą działalność publiczną, kiedy Herod uwięził św. Jana Chrzciciela i uciszył jego prorocki głos. Właśnie wtedy Jezus decyduje się głosić wszystkim, a zwłaszcza ubogim, Ewangelię Bożą.
> więcej
Papieskie podsumowanie podróży do Sri Lanki i na Filipiny
2015-01-21
Na zawsze zachowam w moim sercu pamięć o świątecznym powitaniu przez tłumy - w niektórych przypadkach wręcz ogromne - które towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom tej podróży. Wydarzeniem kulminacyjnym mojego pobytu w Sri Lance była kanonizacja wielkiego misjonarza, św. Józefa Vaza - wspomniał dziś Ojciec Święty.
> więcej
Papież na Anioł Pański
2015-01-11
Ten, kto jest głuchy na Ducha Świętego, staje się też niemy i nie może ewangelizować – przypomniał Papież w niedzielnym rozważaniu na Anioł Pański. W niedzielę chrztu Pańskiego Papież wyjaśnił, jakie było faktyczne znaczenie tego wydarzenia. Na początku skupił się na otwartym niebie, które opisuje ewangelista Marek.
> więcej
Nowi kardynałowie i rozważanie papieża Franciszka
2015-01-04
Maryja podczas swojego ziemskiego życia zaznała niemałych trudności związanych z codziennym trudem życia. Ale nigdy nie straciła pokoju serca, owocu ufnego zawierzenia Bożemu miłosierdziu. Każdy nas powinien podejmować gesty braterstwa wobec bliźniego, zwłaszcza wobec tych, którzy doświadczają napięć w rodzinie czy też wszelkiego rodzaju nieporozumień. Te małe gesty są bardzo cenne: mogą stać się ziarnami dającymi nadzieję mówił papież Franciszek w dzisiejszym rozważaniu.
> więcej
Niedziela Świętej Rodziny w Watykanie
2014-12-28
Jezus sprawia, że się spotykają starzy i młodzi. Jezus jest tym, który zbliża różne pokolenia. Jest źródłem tej miłości, która jednoczy rodziny i osoby, pokonując wszelką nieufność, wszelką izolację, każdy dystans. To każe nam myśleć także o dziadkach: jak ważna jest ich obecność! Jak cenna jest ich rola w rodzinie i w społeczeństwie! Dobre relacje między młodymi i starszymi mają decydujące znaczenie dla rozwoju wspólnoty świeckiej i kościelnej - mówił papież Franciszek w niedzielę Świętej Rodziny
> więcej
Papież udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi na Boże Narodzenie
2014-12-25
Kilkadziesiąt tysięcy wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra w Rzymie, w tym Polacy oraz miliony słuchaczy na całym świecie otrzymały dzisiaj od papieża Franciszka świąteczne błogosławieństwo Urbi et Orbi (Miastu i Światu). W poprzedzającym je przemówieniu Franciszek poruszył najważniejsze problemy współczesnego świata.
> więcej
Papież na Anioł Pański: Pan Bóg puka do naszego serca, nie pozwólmy Mu odejść
2014-12-21
Ileż razy Jezus przechodzi w naszym życiu i ileż razy posyła nam anioła, a jakże często nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo jesteśmy tak zajęci i pogrążeni w naszych myślach, w naszych sprawach, a wręcz w tych dniach w przygotowaniach na Boże Narodzenie, że Go nie zauważamy, iż przechodzi i puka do naszego serca, prosząc o przyjęcie, prosząc o „tak” podobne do tego, które wypowiedziała Maryja - mówił dziś na placu św. Piotra Ojciec Święty.
> więcej
Anioł Pański: na czym polega chrześcijańska radość?
2014-12-14
"W Nim jest możliwe znalezienie wewnętrznego pokoju i siły, by sprostać różnym życiowym sytuacjom, nawet tym najcięższym i najtrudniejszym. Nigdy nie słyszano o smutnym świętym czy o jakiejś świętej o grobowej minie. Nigdy o czymś takim nie słyszano! To byłaby niedorzeczność. Chrześcijanin to ktoś, kto ma serce wypełnione pokojem, bo umie złożyć swoją radość w Panu nawet wtedy, gdy przechodzi trudne chwile w życiu." - mówił Franciszek.
> więcej
Audiencja ogólna: o ostatnim synodzie na temat rodziny
2014-12-10
Obecnie rozpoczynamy nowy cykl dotyczący tematu rodziny, wpisujący się w ten okres pomiędzy dwoma Zgromadzeniami Synodu poświęconemu tej ważnej rzeczywistości. Dlatego (...)pragnę dziś wyjść właśnie od Zgromadzenia Synodalnego, które odbyło się w październiku. Ważne jest przypomnienie, jak się ono odbyło i co wypracowało.
> więcej
Papież na Anioł Pański: dzisiaj potrzeba świadków miłosierdzia i czułości Pana
2014-12-07
Ta niedziela wyznacza drugi etap okresu Adwentu, wspaniałego czasu rozbudzającego w nas oczekiwanie powrotu Chrystusa oraz wspomnienie jego historycznego przyjścia. Dzisiejsza liturgia przedstawia nam orędzie pełne nadziei. Jest to zachęta Pana wyrażona ustami proroka Izajasza: „Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg”.
> więcej


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Poemat Boga-Człowieka
Maria Valtorta "Poemat Boga-Człowieka"
Maria Valtorta

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil