01. lutego A.D. 2015 Przedpoście         w tradycyjnej liturgii :   Niedziela Siedemdziesiątnicy
I w mojej niedoli wzywałem Pana, a On usłyszał głos mój ze świątyni swojej. (Ps. 17)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    


Papież na Anioł Pański: Pan Jezus pragnie naszej jedności
2015-01-25
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii. Zauważył, że Jezus rozpoczyna swą działalność publiczną, kiedy Herod uwięził św. Jana Chrzciciela i uciszył jego prorocki głos. Właśnie wtedy Jezus decyduje się głosić wszystkim, a zwłaszcza ubogim, Ewangelię Bożą.
> więcej
Papieskie podsumowanie podróży do Sri Lanki i na Filipiny
2015-01-21
Na zawsze zachowam w moim sercu pamięć o świątecznym powitaniu przez tłumy - w niektórych przypadkach wręcz ogromne - które towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom tej podróży. Wydarzeniem kulminacyjnym mojego pobytu w Sri Lance była kanonizacja wielkiego misjonarza, św. Józefa Vaza - wspomniał dziś Ojciec Święty.
> więcej
Papież na Anioł Pański
2015-01-11
Ten, kto jest głuchy na Ducha Świętego, staje się też niemy i nie może ewangelizować – przypomniał Papież w niedzielnym rozważaniu na Anioł Pański. W niedzielę chrztu Pańskiego Papież wyjaśnił, jakie było faktyczne znaczenie tego wydarzenia. Na początku skupił się na otwartym niebie, które opisuje ewangelista Marek.
> więcej
Nowi kardynałowie i rozważanie papieża Franciszka
2015-01-04
Maryja podczas swojego ziemskiego życia zaznała niemałych trudności związanych z codziennym trudem życia. Ale nigdy nie straciła pokoju serca, owocu ufnego zawierzenia Bożemu miłosierdziu. Każdy nas powinien podejmować gesty braterstwa wobec bliźniego, zwłaszcza wobec tych, którzy doświadczają napięć w rodzinie czy też wszelkiego rodzaju nieporozumień. Te małe gesty są bardzo cenne: mogą stać się ziarnami dającymi nadzieję mówił papież Franciszek w dzisiejszym rozważaniu.
> więcej
Niedziela Świętej Rodziny w Watykanie
2014-12-28
Jezus sprawia, że się spotykają starzy i młodzi. Jezus jest tym, który zbliża różne pokolenia. Jest źródłem tej miłości, która jednoczy rodziny i osoby, pokonując wszelką nieufność, wszelką izolację, każdy dystans. To każe nam myśleć także o dziadkach: jak ważna jest ich obecność! Jak cenna jest ich rola w rodzinie i w społeczeństwie! Dobre relacje między młodymi i starszymi mają decydujące znaczenie dla rozwoju wspólnoty świeckiej i kościelnej - mówił papież Franciszek w niedzielę Świętej Rodziny
> więcej
Papież udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi na Boże Narodzenie
2014-12-25
Kilkadziesiąt tysięcy wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra w Rzymie, w tym Polacy oraz miliony słuchaczy na całym świecie otrzymały dzisiaj od papieża Franciszka świąteczne błogosławieństwo Urbi et Orbi (Miastu i Światu). W poprzedzającym je przemówieniu Franciszek poruszył najważniejsze problemy współczesnego świata.
> więcej
Papież na Anioł Pański: Pan Bóg puka do naszego serca, nie pozwólmy Mu odejść
2014-12-21
Ileż razy Jezus przechodzi w naszym życiu i ileż razy posyła nam anioła, a jakże często nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo jesteśmy tak zajęci i pogrążeni w naszych myślach, w naszych sprawach, a wręcz w tych dniach w przygotowaniach na Boże Narodzenie, że Go nie zauważamy, iż przechodzi i puka do naszego serca, prosząc o przyjęcie, prosząc o „tak” podobne do tego, które wypowiedziała Maryja - mówił dziś na placu św. Piotra Ojciec Święty.
> więcej
Anioł Pański: na czym polega chrześcijańska radość?
2014-12-14
"W Nim jest możliwe znalezienie wewnętrznego pokoju i siły, by sprostać różnym życiowym sytuacjom, nawet tym najcięższym i najtrudniejszym. Nigdy nie słyszano o smutnym świętym czy o jakiejś świętej o grobowej minie. Nigdy o czymś takim nie słyszano! To byłaby niedorzeczność. Chrześcijanin to ktoś, kto ma serce wypełnione pokojem, bo umie złożyć swoją radość w Panu nawet wtedy, gdy przechodzi trudne chwile w życiu." - mówił Franciszek.
> więcej
Audiencja ogólna: o ostatnim synodzie na temat rodziny
2014-12-10
Obecnie rozpoczynamy nowy cykl dotyczący tematu rodziny, wpisujący się w ten okres pomiędzy dwoma Zgromadzeniami Synodu poświęconemu tej ważnej rzeczywistości. Dlatego (...)pragnę dziś wyjść właśnie od Zgromadzenia Synodalnego, które odbyło się w październiku. Ważne jest przypomnienie, jak się ono odbyło i co wypracowało.
> więcej
Papież na Anioł Pański: dzisiaj potrzeba świadków miłosierdzia i czułości Pana
2014-12-07
Ta niedziela wyznacza drugi etap okresu Adwentu, wspaniałego czasu rozbudzającego w nas oczekiwanie powrotu Chrystusa oraz wspomnienie jego historycznego przyjścia. Dzisiejsza liturgia przedstawia nam orędzie pełne nadziei. Jest to zachęta Pana wyrażona ustami proroka Izajasza: „Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg”.
> więcej
Audiencja ogólna: zdążamy do 'nowego nieba' i 'nowej ziemi'
2014-11-26
„Nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości ani też sposobu przemiany wszechświata. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona przez grzech, ale jesteśmy pouczani, że Bóg przygotowuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość wypełni i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, istniejące w sercach ludzkich”- konstytucja "Gaudium et spes".
> więcej
Watykan: kanonizacja w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
2014-11-23
„Zbawienie nie zaczyna się od wyznania królewskiego majestatu Chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia, za pośrednictwem których zbudował On Królestwo – mówił Ojciec Święty. – Kto ich dokonuje, ukazuje, że przyjął królewski majestat Jezusa, bo uczynił miejsce w swoim sercu na Bożą miłość. O zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości, z bliskości i czułości wobec braci - mówił dziś papież Franciszek.
> więcej
Środowa katecheza papieska: O powszechnym powołaniu do świętości
2014-11-19
Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym przeżywając z radością twoje oddanie i posługę. Jesteś żonaty czy zamężna? Bądź świętym kochając i troszcząc się o swojego męża lub żonę, tak jak to Chrystus uczynił wobec Kościoła. Jesteś osobą ochrzczoną, która nie zawarła małżeństwa? Bądź świętym pracując uczciwie i kompetentnie, dając swój czas w służbie braciom.
> więcej
Anioł Pański: talenty otrzymane od Boga
2014-11-16
Jezus nie żąda od nas, byśmy zachowali Jego łaskę w kasie pancernej, ale chce, abyśmy używali jej z pożytkiem dla innych. Wszystkie dobra, jakie otrzymaliśmy są po to, aby je dać innym. W ten sposób się pomnażają. To tak, jakby nam powiedział: „Oto moje miłosierdzie, moja czułość, moje przebaczenie: weź je i obficie z nich korzystaj”. A my, co z tym zrobiliśmy? Kogo „zaraziliśmy” naszą wiarą? Ile osób podnieśliśmy na duchu naszą nadzieją? - mówił dziś Franciszek.
> więcej
Audiencja ogólna: Biskupstwo jest służbą
2014-11-05
W obecności i posłudze biskupów, prezbiterów i diakonów możemy rozpoznać prawdziwe oblicze Kościoła: jest on Świętą Matką Kościołem Hierarchicznym. Naprawdę poprzez tych braci, wybranych przez Pana i konsekrowanych sakramentem święceń, Kościół wypełnia swoje macierzyństwo(...) - mówił papież podczas audiencji ogólnej.
> więcej


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Poemat Boga-Człowieka
Maria Valtorta "Poemat Boga-Człowieka"
Maria Valtorta

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil