23. czerwca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Kard. Dario Castrillon Hoyos - wprowadzenie do Mszy trydenckiej


Wstęp Jego Eminencji nagrany na płycie DVD z nauką celebracji Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, wydanej w USA przez Bractwo Kapłańskie Św. Piotra.


Kardynał Dario Castrillon Hoyos - Przewodniczący Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei":

Z wielu stron Kościoła przychodzi pytanie: „Co to jest Motu Proprio Summorum Pontificum”?

Cóż się dzieje i jaki jest cel obwieszczenia przez Papieża w sposób spontaniczny, z własnej woli, powszechnego prawa, którym jest Motu Proprio Summorum Pontificum?

Kościół od ponad tysiąca lat sprawował Mszę św. w rycie zwanym Mszą św. Piusa V. Ryt ów przyniósł jedność wiary i stał się jednolitym i jednakowym sposobem wyrażania uwielbienia Pana Boga, uobecniając na ołtarzu w sposób bezkrwawy Ofiarę Krzyżową. Nasza katolicka wiara uczy nas, że Msza św. jest Ofiarą Krzyżową. Odwieczny, klasyczny ryt pielęgnuje świętość ciszy, kontemplację i co więcej, jednocześnie uobecnia w pięknie bogactwa liturgii Pana Jezusa Chrystusa, Jego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem.
Dlatego właśnie Ojciec Święty daje w darze Kościołowi Świętemu, nie w sposób obligatoryjny, lecz na zasadzie dobrowolniej, skarb dawnego rytu, poprzez który Kościół może się uświęcać. W całym swoim bogactwie liturgicznym, całym bogactwie duchowym, we wszystkich modlitwach, tak doskonale zachowanych na przestrzeni wieków, wszystko to jest ofiarowane dziś przez Rzym wszystkim, jako dar dla wszystkich.
Nie jest to jedynie dar dla tzw. „tradycjonalistów”— nic podobnego — jest to dar dla całego Kościoła Katolickiego. A ponieważ jest on darmo dany przez Ojca Świętego, Ojciec Święty udziela go poprzez cudowną strukturę Kościoła, obejmującą parafie, kapłanów i kapelanów w kaplicach, w których sprawują oni Eucharystię, a ci, na mocy woli Wikariusza Chrystusa, muszą spełnić prośby i żądania wiernych dotyczące sprawowania tej właśnie Mszy i mają obowiązek im ją zapewnić.
I nawet jeżeli wierni się o nią specjalnie nie starają ani nie dopominają, duszpasterze winni ją udostępnić, tak aby wszyscy mieli dostęp do skarbu starej liturgii Kościoła. To jest właśnie nadrzędny cel Motu Proprio — duchowe i teologiczne bogactwo. Ojciec Święty pragnie, aby ta forma Mszy św. stała się w parafiach formą powszechną, aby w ten sposób młode pokolenia mogły poznać ten ryt.

Jestem bardzo szczęśliwy, widząc instruktaż video, stworzony z myślą o kształceniu księży — i nie tylko księży lecz także wiernych, którzy przez tak wiele lat znali jedynie nową mszę, aby móc przybliżyć im tę formę rytu rzymskiego. Nagranie video zostało opracowane celem kształcenia duszpasterzy, tak aby umożliwić im sprawowanie Mszy św. z należytą czcią, świętością i pobożnością, z miłością, w sposób zgodny z jej szczególnymi wymaganiami. Dlatego też inicjatywa ta jest bardzo pożądana, a ja — jako przewodniczący Pontyfikalnej Komisji "Ecclesia Dei" w Rzymie — wraz za kardynałami, będącymi jej członkami, konsultantami oraz personelem, oddelegowanymi do tych programów pragnę podziękować Matce Angelice i wszystkim zaangażowanym w pomoc w projekcie za ich wysiłki na rzecz pomocy księżom w ofiarowaniu z większą godnością wszystkim członkom Kościoła skarbu klasycznego rytu.

Dziękuję.  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Missale Romanum 1962
Missale Romanum 1962
Mszał podróżny
FSSP

Missae Defunctorum 1962
Mszał pogrzebowy
Missae Defunctorum 1962 - Mszał pogrzebowy
+ tablice ołtarzowe
w czarnej oprawie

Rituale Romanum
Rituale Romanum
mały format

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil