13. czerwca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Twoja Msza
Twoja Msza
Książka - komiks
o Mszy Świętej
w nadzwyczajnej formie
rytu rzymskiego


Ars serviendi - Krzeszów 2009 - Relacja uczestnika


W dniach 1-7 lipca 2009 r. w pocysterskim opactwie w Krzeszowie odbyły się I Warsztaty Liturgiczne „ARS SERVIENDI” dla nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, których głównym organizatorem był ks. Zbigniew Chromy, kapłan diecezji świdnickiej (na poniższej fotografii podczas niedzielnych Nieszporów).

Ksiądz Zbigniew Chromy 

Z całej Polski przybyli na warsztaty głównie ci, którzy uczęszczają na Msze święte sprawowane w klasycznym rycie w swoich miastach, ale nie tylko – dla części osób warsztaty były pierwszą okazją, aby uczestniczyć w Najświętszej Ofierze sprawowanej według tradycyjnego rytu, doświadczyć piękna i duchowej głębi liturgii oraz poszerzyć swą wiedzę na ten temat.

Wspólna fotografia po Mszy świętej

Codziennie rano sprawowane były Msze ciche kapłanów przy kilku ołtarzach jednocześnie. 

Msza cicha przy bocznym ołtarzu

Każdego dnia w południe odprawiana była uroczysta (z asystą lewitów) Msza święta, o której oprawę (ministrantura, śpiew) zadbali sami uczestnicy.

Uroczysta Msza św. w kościele św. Józefa w Krzeszowie

Odprawiona również została uroczysta Msza Requiem.

Msza Requiem 

Na program warsztatów złożyły się trzy rodzaje zajęć: wykłady i dyskusje na temat szeroko rozumianej liturgii Kościoła rzymskiego obecnie i w przeszłości, ćwiczenia ze śpiewu gregoriańskiego, w tym także – odbywane czasem kilka razy dziennie – próby scholi gregoriańskiej prowadzonej przez p. Agnieszkę Mycka.

Próba scholi

Schola wykonywała propria i ordinaria w czasie Mszy św. śpiewanych, z profesjonalnym akompaniamentem organisty kościoła seminaryjnego z Warszawy, pana Michała Sawickiego. Codzienne odbywały się zajęcia dla ministrantów z nauką służenia do Mszy św. i próbami asysty.

Ćwiczenia ars serviendi

W ramach wykładów uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z kształtem liturgii rzymskiej według Ordo Romanus I, który przedstawił Michał Pełka z Warszawy. Z kolei Piotr Szukiel z Wrocławia opowiadał w czasie swego wykładu o liturgii rzymskiej w XVI wieku i dokonanej po Soborze Trydenckim kodyfikacji ksiąg. Pani Agnieszka Mycka, muzykolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w ramach swego wykładu zapoznała zgromadzonych m. in. z rodzajami muzyki i księgami liturgicznymi rytu rzymskiego oraz zasadami doboru śpiewów na Mszy św.; na wykładzie tym miała miejsce także dyskusja wśród uczestników, którzy zadali prelegentce wiele pytań.

Wykład

Ks. Grzegorz Śniadoch IBP zaprezentował szaty liturgiczne i przestrzeń sakralną nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, a ks. Jarosław Powąska – strukturę roku liturgicznego i budowę Mszału. Pan Jerzy Mycka przedstawił „Zarys porównania Mszy trydenckiej i posoborowej” – również ten temat sprowokował uczestników do wymiany zdań. Zaś wykład pt. „Tradycja i liturgia w ujęciu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI” ks. Zbigniewa Chromego znacznie przedłużył się ze względu na zadawane przez uczestników pytania oraz doprowadził do długiej dyskusji o obecnym stanie liturgii w Kościele rzymskokatolickim i nie tylko.

Uczestnicy mieli okazję zwiedzić również zabytkowe opactwo, oglądnąć, a nawet dotknąć niezwykle interesujących zbiorów w klasztornej bibliotece. 

Graduał

Mitra

Spotkanie było też okazją, aby poznać wielu ciekawych ludzi z całej Polski.
Uczestnicy mogli też nawiedzić oryginał Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej, której kopia znajduje się nad głównym ołtarzem Bazyliki krzeszowskiej.

Cudowna Ikona Matki Bożej Łaskawej

W ostatnim dniu została odprawiona uroczysta Msza święta w krzeszowskiej bazylice, dokładnie w drugą rocznicę ogłoszenia motu proprio „Summorum Pontificum”. Jak zauważył ks. Jarosław Powąska w kazaniu, trudno o lepszych patronów na ten dzień, niż święci Cyryl i Metody, nauczyciele narodów słowiańskich, którzy właśnie 7. lipca są wspominani w tradycyjnym kalendarzu.

Msza św. w Bazylice krzeszowskiej

Postanowiono, że w następnym roku spotkanie będzie organizowane po raz drugi, na pewno z jeszcze bogatszym programem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko modlić się aby ten ambitny zamiar został zrealizowany z Bożą pomocą oraz zaprosić na nie tych wszystkich, którzy przez tradycyjną liturgię chcą służyć Bogu i Kościołowi.
 

 
Szymon Tomaszewski
foto: Łukasz Basisty, Piotr Nastawski


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Chant, Music for Paradise

The Cistersian Monks
of Heiligenkreutz

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil