23. czerwca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła


Alfons Maria Liguori urodził się w bogatej, szlacheckiej rodzinie w 1696 roku. W wieku dwunastu lat został wysłany na uniwersytet w Neapolu. Tam studiował prawo cywilne i kościelne. Uczył się również muzyki, malarstwa. Po ukończeniu studiów został adwokatem. Ojciec Alfonsa pragnął, aby  syn zrobił karierę i ożenił się z córką księcia. Ta jednak, wstąpiła do zakonu.
W wieku 27 lat, po przegranym procesie Alfons Liguori postanowił porzucić zawód prawnika. Poszcząc przez trzy dni szukał woli Bożej. Odwiedziwszy przytułek dla nieuleczalnie chorych zobaczył światło i usłyszał słowa „Porzuć świat, oddaj się mnie”. Alfons Liguori odpowiedział na to wezwanie i wstąpił do seminarium. W wieku 30 lat został księdzem a w 1732 roku, aby dotrzeć z Ewangelią do ludzi najbardziej opuszczonych i zaniedbanych duchowo, założył w Neapolu Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Congregatio Sanctissimi Redemptoris).

„Kto się modli, ten się zbawi; kto się nie modli, ten się potępi”

św. Alfons Liguori

Nazywany 'doctor zelantissimus' – najżarliwszym nauczycielem, bp. Alfons Liguori dbał o poziom moralny i intelektualny swoich kapłanów i studentów seminarium. Dla nich stworzył wielotomowe dzieło „Theologia moralis”. Starał się pisać dla wszystkich. Był przekonany, że każdy człowiek jest powołany do świętości.

Do jego najważniejszych dzieł wydawanych wielokrotnie i w różnych językach należą m.in. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, Uwielbienia Maryi, Medytacje pasyjne, Medytacje różańcowe, Droga do świętości. O ćwiczeniach duchowych, Rozważania o cierpiącym Zbawicielu, Katechizm. Św. Alfons uważał za swoją najlepszą i najważniejszą książkę O wielkim środku modlitwy (tytuł nowego wydania - Stając przed Bogiem). Pisał „Gdybym mógł, to bym chciał wydrukować tę książeczkę w tylu egzemplarzach, ilu jest wiernych na ziemi, i dałbym ją każdemu”.

„Jeśli ktoś nie pokocha Jezusa ukrzyżowanego, nie pokocha go nigdy”

Alfons Liguori był poetą, kompozytorem i wspaniałym kaznodzieją. Głosił piękne kazania o Chrystusie ukrzyżowanym. Gdy został biskupem pamiętał o ubogich przeznaczając na nich swoje dochody. W czasie głodu sprzedał sprzęty ze swojego domu biskupiego, aby kupić chleb dla potrzebujących. W kolejnych latach reumatyzm doprowadził biskupa Liguori do paraliżu i ogromnego cierpienia. Msze święte musiał odprawiać na siedząco a posiłki przyjmował przez rurkę. Mając 79 lat powrócił do zgromadzenia redemptorystów, gdzie zmarł w wieku 91 lat, 1 sierpnia 1787 roku.

Relikwie św. Alfonsa Liguori w bazylice w Pagani


Pius  VII beatyfikował Alfonsa Liguori w 1816 roku, a Grzegorz XIV kanonizował w 1839 r.
Obecnie zgromadzenie redemptorystów liczy 38 prowincji, w których prawie 6 tys. kapłanów służy Bogu i ludziom.
Do dzisiaj we Włoszech powszechnie śpiewa się skomponowaną przez niego kolędę „Zstąpiłeś z gwiazd dalekich, o Królu nieba”.

MT  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

św. Alfons Maria de Liguori
Wysławianie Maryi
Wysławianie Maryi

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil